Македонски Научен Институт, София
987   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
933   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Кремен Михаил
Военно издателство, София
1982
1041   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Македонско дело, Скопје
2000
1136   web book in Macedonian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1999
917   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Андрейчин Любомир
Държавно издателство "Народна просвета", София
1986
970   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Станев Камен
ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
910   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1983
878   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Коста
ИК "Коралов", София
2001
957   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Църнушанов Коста
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1992
1012   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Карнеги"
Фондация "Свободна и демократична България", София
1995
1055   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венелинъ Юрій
Типографія Императорской Россійской Академіи, С. Петербургъ
1840
1908   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Талев Илия
Издателство "Ибис", София
2005
1968   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
1152   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Вълчев Ангел
Издателство на Отечествения фронт, София
1973
1136   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шоповъ Атанасъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1895
1842   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Салгънджиевъ Стефанъ K.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1906
1775   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1907
2008   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Централна печатница на Ед. Дионне, Пловдивъ
1885
1845   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Гришина Р.П. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
1999
914   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
909   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК „Синева", София
2002
1054   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Михајлов Иван
Се издава за прв пат, Скопjе
1997
867   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
998   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК “Витатон”, Пещера
1996
1056   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all