Фондация "Карнеги"
Фондация "Свободна и демократична България", София
1995
487   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венелинъ Юрій
Типографія Императорской Россійской Академіи, С. Петербургъ
1840
897   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Талев Илия
Издателство "Ибис", София
2005
861   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
556   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Вълчев Ангел
Издателство на Отечествения фронт, София
1973
548   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва-Ленинград
1948
422   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Шоповъ Атанасъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1895
816   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Салгънджиевъ Стефанъ K.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1906
760   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1907
886   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Централна печатница на Ед. Дионне, Пловдивъ
1885
802   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Гришина Р.П. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
1999
410   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
438   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК „Синева", София
2002
506   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Михајлов Иван
Се издава за прв пат, Скопjе
1997
397   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
484   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК “Витатон”, Пещера
1996
454   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илчев Иван
Наука и изкуство, София
1990
473   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Татарчев Христо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1996
450   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Български писател, София
1984
515   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Пози Анри
Планета-7, София
1992
454   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Караманджуков Христо Ив.
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
419   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Христо
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
506   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Вайнгад Густав
Издателство "Рива"
1998
649   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Цветков Пламен С.
Глобус 91, София
1999
524   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Марков Георги
Наука и изкуство, София
1989
500   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  next
display all