Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1985
1019   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Георгиев Емил
Държавно издателство "Народна просвета", София
1980
1092   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
1066   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Иванова Кл., Николова Св. (съст.)
Агата-А, София
1995
1481   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Тодорова Зденка
Македония прес, София
1103   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Виноградов Владилен Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2002
1019   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
1111   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1971
1285   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1970
1230   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кѫнчовъ Василъ
Българско Книжовно Д-во, София
1900
1714   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Издателство "Македония прес", София
1994
1006   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Георгиев Величко
Македонския Научен Институт, София
2000
1136   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо
Vardar Quaterly, Toronto
1997
923   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Николов Тома
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
1224   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК "Знак’94", Велико Търново
1997
1196   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Порязов Делчо
вестник Тракия
2008
1184   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Орманджиева Каля Мих.
Крайгранична искра
1996
1042   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
Исторически Преглед, кн. 4
1983
1255   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Брашнаров Панко, Шатев Павел
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
1175   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Ташев Спас
1072   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Билярски Цочо, Пасков Илия
сп. Векове, год. 3, н. 1
1989
1128   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
1028   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Издателска къща Стрелец, София
1994
1316   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Народна култура, София
1993
1312   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Широкорад Александр Борисович
Издательство «Аст» , Минск
2000
1256   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all