Попов Александър
Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена
1935
1411   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динков Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1364   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Димитров Божидар
2001
1490   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Клайнер Блазиус
Издателство на БАН
1977
1620   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ваклинов Станчо
Издателство Наука и изкуство, София
1977
1381   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
2006
1156   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

1291   video in English
categories:
added: 2012-01-14

1232   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

1282   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

1254   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

1199   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
2008   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матанов Христо
Наука и изкуство, София
1986
1208   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
1167   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК “Знак ‘94”, Велико Търново
1996
1050   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1989
1070   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бешевлиев Веселин
Издателство на Отечествения фронт, София
1981
1288   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Михайлов Емил
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1990
2064   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
2584   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
3006   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
2518   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
2620   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
2597   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
1245   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
2850   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all