Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
731   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
854   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
713   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
1934
742   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
854   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чучков Христо
Печатница Глушковъ, София
1929
691   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
1287   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
685   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София
1928
699   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Влахов Димитър
Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена
1925
740   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
766   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Галчев Илия
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
1052   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрич Сърджан
ИК „Агата-А”, София
2000
783   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Каранов Ефрем
Издателство на Отечествения Фронт, София
1991
787   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Ципушевъ Коце
Книжарница “Св. Климентъ”, София
1943
830   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лихачёв Дмитрий Сергеевич
Издательство «Наука», Ленинград
1986
765   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Издателство на БАН, София
1987
854   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
856   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1985
721   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Георгиев Емил
Държавно издателство "Народна просвета", София
1980
765   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
739   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Иванова Кл., Николова Св. (съст.)
Агата-А, София
1995
1068   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Тодорова Зденка
Македония прес, София
781   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Виноградов Владилен Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2002
738   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
744   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all