Трифонов Стайко
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1989
568   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бешевлиев Веселин
Издателство на Отечествения фронт, София
1981
664   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Михайлов Емил
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1990
1145   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
1528   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
1919   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
1488   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
1613   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
1609   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
731   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
1793   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
546   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостоловски Иван
Македонски преглед, Год. V, кн. 3
1929
563   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Бояджиев Христо
1991
567   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
620   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Македонска библиотека № 1
1923
594   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Сурин Н.
Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3
1927
620   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
564   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
564   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
657   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
537   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
1934
560   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
693   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чучков Христо
Печатница Глушковъ, София
1929
527   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
1049   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
517   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  next
display all