Христов Христо (ред.), Янков Георги (съст.)
Наука и изкуство, София
1989
736   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Рашева-Божинова Венета
Издателство на Отечествения фронт, София
1976
547   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Гоцев Славе
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
727   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кондарев Н.
Издателство на Бълг. Работническа Партия (Комунисти), София
1946
622   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Александров Г.Ф. и др.
Издателство на Българската Комунистическа Партия, София
1950
593   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Маренинъ Н.
Печатница “Воененъ Журналъ”, София
1902
728   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Грозданова Елена, Андреев Стефан
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
925   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Барбаръ Отонъ
Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София
1923
839   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Попов Георги, Джонов Кръстьо
Издателство на Отечествения фронт, София
1969
864   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Червенков Вълко, Коларов Васил, Димитров Станке (Марек), Колев Светослав, Луканов Карло, Димитров Георги
Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София
1950
565   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Попов Александър
Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена
1935
835   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динков Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
737   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Димитров Божидар
2001
838   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Клайнер Блазиус
Издателство на БАН
1977
892   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ваклинов Станчо
Издателство Наука и изкуство, София
1977
777   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
2006
664   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

840   video in English
categories:
added: 2012-01-14

767   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

849   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

789   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

741   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
1147   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матанов Христо
Наука и изкуство, София
1986
636   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
621   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК “Знак ‘94”, Велико Търново
1996
556   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  next
display all