Николов Тома
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
324   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК "Знак’94", Велико Търново
1997
322   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Порязов Делчо
вестник Тракия
2008
385   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Орманджиева Каля Мих.
Крайгранична искра
1996
323   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
Исторически Преглед, кн. 4
1983
403   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Брашнаров Панко, Шатев Павел
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
378   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Ташев Спас
331   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Билярски Цочо, Пасков Илия
сп. Векове, год. 3, н. 1
1989
400   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
305   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Издателска къща Стрелец, София
1994
357   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Народна култура, София
1993
327   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Широкорад Александр Борисович
Издательство «Аст» , Минск
2000
275   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бояджиев Стоян
Македония Прес, София
1996
354   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Николов Иван (съст.)
Македония прес, София
1996
309   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шатев Павел
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
283   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличев Кирил
Книгоиздателство "Ал.Паскалев и С-ие", София
1918
314   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

465   gallery in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Петров Петър, Темелски Христо
Македонски Научен Институт, София
2003
338   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Македонския Научен Институт, София
1994
321   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София
1993
241   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Яворов Пейо
Вестник "Свобода или смърт"
1903
391   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Галчин Петър
Македонски Преглед, бр. 1, 2
2002
277   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Издание на Илинденската Организация, София
1943
300   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илиев Красимир
1992
393   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
885   gallery in Bulgarian
categories: ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  next
display all