Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
863   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
368   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
966   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
340   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостоловски Иван
Македонски преглед, Год. V, кн. 3
1929
354   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Бояджиев Христо
1991
338   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
389   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Македонска библиотека № 1
1923
360   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Сурин Н.
Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3
1927
378   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
356   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
347   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
392   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
329   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
1934
335   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
309   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чучков Христо
Печатница Глушковъ, София
1929
314   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
749   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
306   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София
1928
317   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Влахов Димитър
Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена
1925
335   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
346   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Галчев Илия
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
400   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрич Сърджан
ИК „Агата-А”, София
2000
367   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Каранов Ефрем
Издателство на Отечествения Фронт, София
1991
330   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Ципушевъ Коце
Книжарница “Св. Климентъ”, София
1943
396   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  next
display all