Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань
1989
259   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-01-22

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
225   web book in English
categories: ·History
added: 2017-01-15

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
296   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
232   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
269   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
216   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
325   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
305   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
308   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
226   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
219   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
318   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
322   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
445   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
351   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
504   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
418   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-22

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
275   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
471   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
408   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
399   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Kuba Ludvík
Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha
1928
402   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-03

Kuba Ludwig
Mosaic Publications, New Delhi
1981
436   web book in English
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-01

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
272   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
611   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all