Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
2269   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
1197   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
2277   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
1815   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
1295   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
2112   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
1262   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
1346   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
3533   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3669   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
4720   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
3614   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
3654   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
3450   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
3897   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
3639   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
3349   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
3717   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3647   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
2216   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
2338   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
2493   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко
Табернакул?, Скопје
2006
3936   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо
Табернакул, Скопје
2002
3746   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери
Просветно дело АД, Скопје
2006
3714   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all