Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
2065   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1837   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
2902   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1330   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
2147   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
2303   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
1222   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
2329   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
1859   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
1310   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
2159   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
1303   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
1365   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
3623   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3790   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
4838   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
3721   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
3769   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
3526   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
4016   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
3737   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
3445   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
3825   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3800   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
2265   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all