Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия
Държавна печатница, София
1935
518   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак
1929
398   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Библиотека 48
2001
606   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
470   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Любезно предоставено от автора
1998
437   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Петков Илия Стефанов
1981
516   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шишманов Димитър
Пони, София
2001
547   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Баш Клисе"
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2003
538   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Величков Петко (съст.)
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1976
505   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
540   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
ИК „Ваньо Недков”, София
2007
430   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2001
558   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
П&П Славейкови, София
1998
506   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
1992
454   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Славков Илия, Димитрова Боряна
Издателство на Отечествения Фронт, София
1989
468   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
456   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шапкаревъ Кузманъ
СбНУНК, кн. VIII-IX
1894
502   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
469   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
501   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иречек Константин
Наука и изкуство, София
1978
549   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стояновъ Захари
Книжарница "Новъ свѣтъ", София
1943
465   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателска къща „Вяра и култура”, София
1990
438   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
752   web book in Russian
categories: ·History ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Наука и изкуство, "Векове", София
1971
469   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Наука и изкуство, София
1981
408   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  next
display all