Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
1552   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
1416   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
2702   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-22

Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2011
2994   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-09

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
885   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
1514   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
1660   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
888   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Schramm Percy Ernst
Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main
1961
2317   e-book in German
categories: ·History
added: 2012-01-16

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
1436   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1190   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
1958   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
861   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
1440   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
1585   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
782   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
1570   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
1161   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
826   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
1452   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
829   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
858   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
2461   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
2442   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
3472   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all