Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
1297   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
595   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
935   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
1035   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
534   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
1024   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
846   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
595   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
935   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
574   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
631   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
1532   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
1629   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
2695   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1598   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
1770   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
1622   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
1755   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1611   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
1558   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
1642   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
1599   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
991   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
1094   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
1323   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  next
display all