290   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

293   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
514   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матанов Христо
Наука и изкуство, София
1986
257   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
281   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК “Знак ‘94”, Велико Търново
1996
224   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1989
206   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бешевлиев Веселин
Издателство на Отечествения фронт, София
1981
274   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Михайлов Емил
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1990
426   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
559   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
752   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
778   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
658   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
681   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
262   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
766   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
246   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостоловски Иван
Македонски преглед, Год. V, кн. 3
1929
282   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Бояджиев Христо
1991
248   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
292   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Македонска библиотека № 1
1923
262   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Сурин Н.
Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3
1927
298   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
260   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
254   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
277   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  next
display all