Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
2010
1953   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-07-22

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
2583   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
2400   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Miletic Lyubomir
Sofia Press
1987
1136   web book in English
categories: ·History
added: 2013-04-25

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
2163   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
1041   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
1834   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Згрипаров Георги Стойчев
Издателство на Отечествения Фронт
1969
1038   in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-18

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
1950   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1049   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

Teodoroff-Balan A.
Al. Paskaleff & Co. publishers, Sofia
1917
2002   web book in English
categories: ·History
added: 2013-02-23

1913
2145   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
1149   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
1177   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
1851   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
1841   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
2011   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
2056   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
2162   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
1851   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
3866   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
3531   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
1939   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
1022   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
2351   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all