Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
937   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
1460   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
1440   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
1590   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
1632   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
1747   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
1421   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
3178   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
2877   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
1519   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
826   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
1940   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
1163   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
1529   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
1572   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
2612   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
2667   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
2451   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
1325   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
1534   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
815   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Цейтлин Р.М., Вечерка Р., Благова Э. (ред.)
Русский язык, Москва
1994
4517   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
2707   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
2806   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-23

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
1434   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all