Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
246   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Любезно предоставено от автора
1998
285   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Петков Илия Стефанов
1981
277   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шишманов Димитър
Пони, София
2001
294   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Баш Клисе"
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2003
291   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Величков Петко (съст.)
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1976
348   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
277   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
ИК „Ваньо Недков”, София
2007
225   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2001
312   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
П&П Славейкови, София
1998
264   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
1992
271   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Славков Илия, Димитрова Боряна
Издателство на Отечествения Фронт, София
1989
327   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
315   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шапкаревъ Кузманъ
СбНУНК, кн. VIII-IX
1894
351   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
319   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
352   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иречек Константин
Наука и изкуство, София
1978
330   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стояновъ Захари
Книжарница "Новъ свѣтъ", София
1943
317   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателска къща „Вяра и култура”, София
1990
300   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
551   web book in Russian
categories: ·History ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Наука и изкуство, "Векове", София
1971
304   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Наука и изкуство, София
1981
261   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарова Теофана
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
296   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Крайчов Тоне
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
321   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.)
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София
1968
294   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all