Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти
София
1924
2480   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-28

3авоевъ Петъръ
Печатница „Изгрѣвъ", София
1943
2591   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-27

Завоевъ Петръ
Печатница „Либерални Клубъ", София
1916
2545   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-21

Младеновъ Кирилъ
София
1936
2527   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-20

Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
2599   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Illyés Elemér
Hunyadi Öcs. MK., Hamilton, Ontario
1992
2639   web book in English
categories: ·Geography
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Hieronymus Verlag, Neuried
1985
2563   e-book in German
categories: ·Linguistics
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Böhlau Verlag, Köln Wien
1975
2472   e-book in German
categories: ·Geography
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia
1969
2635   e-book in German
categories: ·Linguistics
added: 2014-09-14

Сквозников Александр Николаевич
Самарская гуманитарная академия, Самара
2010
2829   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-09-06

Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ
Печатница „Пчела", Пловдивъ
1915
2486   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-08-25

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
2687   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Троцкий Лев
AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург
2011
3000   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2014-08-22

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
2678   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Колосков Евгений Андреевич
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
2650   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-07-06

Валев(Вълев) Любомир Борисович
Издательство «Наука», Москва
1964
2437   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Львов Александр, Мощанский Илья
ООО "БТВ-МН", Москва
2005
2470   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
2661   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Трайчевъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1941
2873   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-06-08

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
3003   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
2501   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Янишлиевъ Борисъ Д.
Печатница „Съгласие”, София
1934
2513   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
2557   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
2749   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
2874   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all