1913
1093   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
559   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
544   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
720   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
750   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
765   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
859   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
973   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
710   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
1774   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1656   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
814   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
428   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
836   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
566   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
808   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
856   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
1439   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
1496   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
1335   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
698   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
776   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
419   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Цейтлин Р.М., Вечерка Р., Благова Э. (ред.)
Русский язык, Москва
1994
3290   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1537   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-27

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  next
display all