Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
669   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
398   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Schramm Percy Ernst
Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main
1961
990   e-book in German
categories: ·History
added: 2012-01-16

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
545   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
537   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
716   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
352   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
527   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
575   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
301   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
576   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
541   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
367   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
513   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
335   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
398   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
919   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
943   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1072   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
951   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
1127   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
1000   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
1090   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1005   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
958   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  next
display all