Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
867   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
787   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
723   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
700   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
738   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
443   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
499   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
723   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко
Табернакул?, Скопје
2006
1150   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо
Табернакул, Скопје
2002
1132   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери
Просветно дело АД, Скопје
2006
1029   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби
Просветно дело АД, Скопје
2006
982   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
240   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
232   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
239   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
211   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
271   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
280   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Павловски Јован
Центар за информирање и издавачка дејност "Полог", Тетово
1977
735   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
711   e-book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Миљковиќ Ѓорѓе
Пенора, Скопје
2003
519   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
674   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мирчев Кирил
Фабер
2000
695   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Государственное Учебно-педагогическое издательство МП РСФСР, Москва
1951
637   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
1906
502   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  next
display all