Игнатов Асен
Аргес, София
1991
620   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
375   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

Teodoroff-Balan A.
Al. Paskaleff & Co. publishers, Sofia
1917
753   web book in English
categories: ·History
added: 2013-02-23

1913
947   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
503   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
475   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
592   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
617   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
624   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
734   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
839   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
583   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
1510   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1418   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
680   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
370   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
596   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
431   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
681   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
714   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
1240   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
1291   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
1141   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
563   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
641   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  next
display all