Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
892   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
766   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
785   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
798   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
899   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
807   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
742   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
722   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
758   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
457   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
517   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
752   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко
Табернакул?, Скопје
2006
1182   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо
Табернакул, Скопје
2002
1159   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери
Просветно дело АД, Скопје
2006
1056   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби
Просветно дело АД, Скопје
2006
1003   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
247   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
239   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
248   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
217   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
276   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
299   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Павловски Јован
Центар за информирање и издавачка дејност "Полог", Тетово
1977
764   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
738   e-book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Миљковиќ Ѓорѓе
Пенора, Скопје
2003
538   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all