Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1263   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
604   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
328   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
512   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
376   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
581   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
611   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
1077   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
1139   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
959   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
513   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
551   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
317   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Цейтлин Р.М., Вечерка Р., Благова Э. (ред.)
Русский язык, Москва
1994
1319   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1218   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
1059   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-23

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
1075   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-22

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
600   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
689   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
573   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2011
1396   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-09

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
352   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
527   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
594   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
358   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all