Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2011
1221   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-09

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
301   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
475   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
490   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
319   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Schramm Percy Ernst
Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main
1961
795   e-book in German
categories: ·History
added: 2012-01-16

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
416   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
415   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
553   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
259   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
397   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
423   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
238   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
413   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
401   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
287   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
400   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
253   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
323   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
722   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
751   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
875   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
739   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
761   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
780   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  next
display all