Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1009   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Колосков Евгений Андреевич
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
998   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-07-06

Валев(Вълев) Любомир Борисович
Издательство «Наука», Москва
1964
886   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Львов Александр, Мощанский Илья
ООО "БТВ-МН", Москва
2005
888   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
932   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Трайчевъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1941
1025   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-06-08

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
869   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
895   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Янишлиевъ Борисъ Д.
Печатница „Съгласие”, София
1934
868   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
882   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
916   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
1042   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

Макушевъ Викентій
Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета
1871
917   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-05-10

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
1282   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-04-07

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
884   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-04-05

Dumbarton Oaks Research Library
1984
1006   e-book in English
categories: ·History
added: 2014-03-17

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
1168   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
867   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
950   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Алфаграф
2009
924   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
954   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
764   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
798   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1059   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
803   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  next
display all