Джонев Ангел
Регионален исторически музей, Кюстендил
2023
56   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2024-06-05

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2024
378   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2024-03-20

Милчевъ Петъръ, Каралийчевъ Ангелъ, Чилингировъ Стилиянъ, Стубелъ Йорданъ и др.
Всебългарски съюзъ „Отецъ Паисий”
1943
568   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2024-02-13

Николаев Всеволод
Трудове на Института за българска история, София
1949
578   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2024-02-13

Младенов Марин Геров, Црвенкоски Душко, Благоески Борис
Просветно дело, Нолит. Скопие, Београд
1968
492   e-book in Macedonian
categories: ·Linguistics
added: 2024-02-06

Norris Harry T.
Hurst & Company, London
1993
548   web book in English
categories: ·History
added: 2023-12-09

Чифлянов Благой
2016
538   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2023-11-15

Динчев Евгений, Атанасов Петър
Печат - Ловечпринт ООД, София
1998
522   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2023-11-13

Tschilingirov Assen
Union Verlag, Berlin
1978
749   in German
categories: ·Archaeology
added: 2023-09-11

Стаменков Владо
Планинарски сојуз на Македонија, Скопје
1987
782   in Macedonian
categories: ·Geography
added: 2023-08-14

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2022
1324   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2023-03-25

Георгиевски Љупчо
Книгоиздателство “Феникс”, Скопје
1994
1210   web book in Macedonian
categories: ·Fiction
added: 2023-03-15

Tschilingirov Assen
Prisma Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig
1986
1492   web book in German
categories: ·Archaeology
added: 2022-12-03

Стойчевъ Христо
Печатница на Сп. и Н. Божинови, София
1927
2186   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2022-08-24

Tschilingirov Assen
Union Verlag, Berlin
1978
1956   web book in German
categories: ·Archaeology
added: 2022-08-21

Табаковъ Симеонъ
Печатница „День”, София
1913
1828   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-27

Ризовъ Димитъръ
Печатница на Г. А. Ножаровъ, София
1900
1655   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-26

Нидерле Луборъ
Придворна Печатница Бр. Прошекови, София
1902
1402   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2022-07-25

Аржириадесъ П., Лагардъ П.
Дружествена печатница „Заря", Габрово
1902
1280   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-24

Кондовъ Константинъ
Дружествена печатница „Заря”, Габрово
1903
1235   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-24

Шапкаревъ Кузманъ
Сборникъ на Българското книжовно дружество, София
1901
1048   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2022-07-23

Петличковъ Анастасъ
Печатница на М.Б.Н. Съюзъ, Chicago, Ill.
1914
1093   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-17

Министерство на пропагандата (Димо Казасов)
Държавен вестник, София
1944
1328   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-10

Липатов З.
Госполитиздат, Москва
1941
1616   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-06-04

Тошева-Рашенова Елена
Издателство „Фабер“, Велико Търново
2015
1542   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2022-03-14

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all