Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
210   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-02-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
336   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-05

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
264   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-02

Васильевъ Александръ Александровичъ
Византийскій временникъ, Санкт-Петербургъ
1898
514   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-11-07

Dvornik Francis
American Academy of Arts and Sciences, Boston
1956
440   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-10-22

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
572   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
511   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
540   е-книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-01

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
578   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
502   уеб книга на Гръцки
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-27

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
417   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
376   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-25

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
457   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
533   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-03-19

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
483   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-02-05

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
433   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
616   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
587   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
614   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
430   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
393   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
588   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-13

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
588   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
602   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
814   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-11

  1  2  3  следваща
покажи всички