Богданов Иван
Издателство на Отечествения фронт, София
1987
201   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2018-02-24

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
269   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2018-02-04

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
302   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2018-01-28

Тодоров Николай (съст.)
Издателство на Българската академия на науките, София
1988
295   е-книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2018-01-25

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
317   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2018-01-20

Lilčić Viktor, Iljoska Veneta
Makedonsko nasledstvo, Skopje
1997
340   уеб книга на Английски
категории: ·Археология
добавена: 2018-01-13

Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета
Македонско наследство, Скопје
1997
354   уеб книга на Македонски
категории: ·Археология
добавена: 2018-01-13

Чилингиров Асен
Берлин
2001
348   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2017-12-31

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
277   е-книга на Руски
категории: ·Археология
добавена: 2017-12-20

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
472   галерия на Руски
категории: ·Археология
добавена: 2017-12-20

Шкорпил Карел
Byzantinoslavica, Praha
1932
332   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2017-12-17

Чилингиров Асен
Интернетно издание, Берлин
2007
308   е-книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2017-12-05

Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань
1989
484   уеб книга на Руски
категории: ·Археология
добавена: 2017-01-22

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
753   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
644   уеб книга на Английски
категории: ·Археология
добавена: 2016-08-22

Алексова Блага
Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп
1989
660   уеб книга на Македонски
категории: ·Археология
добавена: 2016-03-28

Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе
Музеј града Београда, Београд
1990
725   уеб книга на Сръбски
категории: ·Археология
добавена: 2015-10-06

Андрух Светлана Ивановна
Запорожский Государственный Университет, Запорожье
1995
465   уеб книга на Руски
категории: ·Археология
добавена: 2015-08-16

Тортика Aлександр Aлександрович
Харьковская государственная академия культуры, Харьков
2006
760   уеб книга на Руски
категории: ·Археология
добавена: 2015-08-12

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
980   уеб книга на Сръбски
категории: ·Археология
добавена: 2014-01-26

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
929   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2012-11-26

Ваклинов Станчо
Издателство Наука и изкуство, София
1977
537   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2012-01-14

Filov Bogdan
Libraire Félix Alcan, Paris
1922
817   е-книга на Френски
категории: ·Археология
добавена: 2012-01-14

Meskell Lynn (ed.)
Routledge, London
1998
422   уеб книга на Английски
категории: ·Археология
добавена: 2012-01-14

Митова-Джонова Димитрина
Издателство на БАН
1989
432   уеб книга на Български
категории: ·Археология
добавена: 2012-01-14

  1  2  следваща
покажи всички