Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
506   галерия на Сръбски
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2015-07-30

1913
909   галерия на Български
категории: ·История ·Карта
добавена: 2013-01-25

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
685   галерия на Български
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

462   галерия на Български
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
855   галерия на Български
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

Sonnichsen Albert
1909
989   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1193   галерия на Немски
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

Weiss-Bartenstein Walter
Dieterichische Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1913
502   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Corey Herbert
National Geographic
1917
500   галерия на
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
579   галерия на Сръбски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Jena Leonhard
Jena: G. Fischer
1927
555   галерия на Немски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
537   галерия на Сръбски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Wendel Hermann
Frankfurter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main
1922
528   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sebright Georgina, Irby Adelina
Daldy, Isbister & co., London
1877
508   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Vivian Herbert
Grant Richards, London
1904
623   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Boissonnas Frédéric
Éditions d`art Boissonnas, Genève
1919
555   галерия на Френски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
526   галерия на Английски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Moore Frederick
The Balkan Trail, London
1906
511   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

761   галерия на
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

534   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

La Petit Journal
528   галерия на Френски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
522   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
478   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

513   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

443   галерия на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

  1  2  следваща
покажи всички