Αϊντίν Μουμιν, Χαμδή Ομερ
Εκδοση: «Θρακική Εταιρεία», Κομοτηνή
1997
235   е-книга на Гръцки
категории: ·Учебник
добавена: 2017-09-10

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
307   е-книга на Руски
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2017-08-16

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
401   е-книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-01

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
1316   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2016-12-28

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
466   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-13

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
452   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-09-02

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
567   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
527   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
548   е-книга на Сръбски
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
853   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2016-05-04

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
738   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2016-04-01

Duridanov Ivan
Hieronymus Verlag, Neuried
1985
927   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Böhlau Verlag, Köln Wien
1975
873   е-книга на Немски
категории: ·Краезнание
добавена: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia
1969
997   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
1260   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-04-07

Dumbarton Oaks Research Library
1984
972   е-книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2014-03-17

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
938   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Алфаграф
2009
908   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
938   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
751   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
778   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1041   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
790   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
908   е-книга на Български
категории: ·Пътепис
добавена: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2010
884   е-книга на Български
категории: ·Пътепис
добавена: 2014-02-09

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
887   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
792   е-книга на Български
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2013-06-18

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
885   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2013-04-18

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
1484   е-книга на Македонски
категории: ·История
добавена: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1387   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-09-27

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
1220   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
1263   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
1111   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-03-15

Цейтлин Р.М., Вечерка Р., Благова Э. (ред.)
Русский язык, Москва
1994
3069   е-книга на Руски
категории: ·Речник
добавена: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1320   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
1154   е-книга на Български
категории: ·Учебник
добавена: 2012-02-23

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
1212   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-22

Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2011
1494   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-02-09

Schramm Percy Ernst
Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main
1961
990   е-книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2012-01-16

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
919   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
943   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1072   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
951   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
1127   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
1000   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
1090   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1005   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
958   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
932   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
965   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
587   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
671   е-книга на Български
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
925   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко
Табернакул?, Скопје
2006
1366   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо
Табернакул, Скопје
2002
1350   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери
Просветно дело АД, Скопје
2006
1212   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби
Просветно дело АД, Скопје
2006
1185   е-книга на Македонски
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Павловски Јован
Центар за информирање и издавачка дејност "Полог", Тетово
1977
936   е-книга на Македонски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
901   е-книга на Български
категории: ·Участниците говорят
добавена: 2012-01-14

Миљковиќ Ѓорѓе
Пенора, Скопје
2003
665   е-книга на Македонски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
836   е-книга на Сръбски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Государственное Учебно-педагогическое издательство МП РСФСР, Москва
1951
780   е-книга на Руски
категории: ·Речник
добавена: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
1906
663   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
Държавна печатница, София
1915
551   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Геровъ Найденъ
Дружествена печатница Съгласие, Пловдивъ
1895
797   е-книга на Български
категории: ·Речник
добавена: 2012-01-14

Баласчевъ Георги Д. (ред.)
Печатница Глушковъ, София
1911
479   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Ристовски Блаже (гл. ред.)
Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопjе
2009
786   е-книга на Македонски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Skok Petar
Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb
1971
950   е-книга на Хърватски
категории: ·Речник
добавена: 2012-01-14

Шклифов Благой, Шклифова Екатерина
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2003
572   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Лито-Типографія Т-во „Умидъ”, Казань
1918
938   е-книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома
Приредио Др. Динко Давидов
1972
771   е-книга на Сръбски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Милетич Любомир
Наука и изкуство, София
1987
519   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
705   е-книга на Сръбски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
932   е-книга на Сръбски
категории: ·Етнография
добавена: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
798   е-книга на Сръбски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
804   е-книга на Сръбски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
330   е-книга на Сръбски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
895   е-книга на Сръбски
категории: ·Етнография
добавена: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
693   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Марковъ Стоянъ
Печатница „Зора”, Ломъ
1944
474   е-книга на Български
категории: ·Краезнание
добавена: 2012-01-14

Giannelli Ciro, Vaillant André
Institut d’Études slaves de l’Université de Paris
1958
1119   е-книга на Френски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Todorov Kosta
1943
627   е-книга на Английски
категории: ·Участниците говорят
добавена: 2012-01-14

Faveyrial Jean-Claude
Dukagjini Balkan Books, Peja
2001
720   е-книга на Френски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Christoff Athanasious Toleff
Kansas City, Kan
1919
749   е-книга на Английски
категории: ·История ·Краезнание
добавена: 2012-01-14

Weigand Gustav
Johann Ambrosius Barth, Leipzig
1894
688   е-книга на Немски
категории: ·Етнография
добавена: 2012-01-14

Walshe Douglas
John Lane, London and New York
1920
682   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Vopicka Charles
Rand McNally. Chicago
1921
707   е-книга на Английски
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2012-01-14

Tsanoff Vladimir
Sofia
1919
592   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Stephanove Constantine
Paul Haupt, Berne
1919
752   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Spencer Edmund
Colburn & Co., London
1851
766   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Setton-Watson R. W.
E.P. Dutton, New York
1918
586   е-книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Blunt Fanny Janet Lady, Lane-Poole Stanley
John Murray, London
1878
1083   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Popovic Pavle
The Near East, London
1916
697   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Blunt Fanny Janet Lady, Lane-Poole Stanley
John Murray, London
1878
652   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Müller Joseph
Prag J.G. Calve’sche Buchhandlung
1844
683   е-книга на Немски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Monroe Will
The Page company, Boston
1914
634   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Mischeff Dimitar N.
Libraire Centrale des nationalités, Lausanne
1919
775   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Mischeff Dimitar N.
Pochon-Jent & Bühler, Berne
1917
658   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Salisbury Supply Co., Printers, London
1918
564   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Logio George
William Heinemann, London
1919
440   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Leger Louis
Maisonneuve, Paris
1913
509   е-книга на Френски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Knight Edward Frederick
J.B. Millet Company, Boston and Tokyo
1910
535   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Vaka Demetra (Keneth-Brown)
Houghton, Mifflin and Co., Boston and New York
1917
508   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Kanitz Felix Philipp
Librairie Hachette et Co., Paris
1882
820   е-книга на Френски
категории: ·Етнография
добавена: 2012-01-14

Jaekel Blair
L. C. Page and company, Boston
1910
503   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Goff A., Fawcett Hugh Alderson
John Lane, London, New York
1921
466   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Gladstone William
Lovell, Adam, Wesson & Co., New York and Montreal
1876
485   е-книга на Английски
категории: ·Участниците говорят
добавена: 2012-01-14

Smith Francis Hopkinson
Houghton, Mifflin and Co., Boston and New York
1892
504   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Eliot Charles
Edward Arnold
1908
494   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

de Bazancourt Baron
Librairie D’Amyot, Paris
648   е-книга на Френски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Macdonald John, M.A
T.C. & E.C. Jack, London
1913
514   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Curtis William
Fleming H. Revell company, Chicago
1903
583   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Crawfurd-Price W.
Laurie, London
1914
529   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Crawfurd-Price W.
Simpkin, Marshall Hamilton, Kent & Co., London
1915
459   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Conway Agnes
Robert Scott, London
1917
1355   е-книга на Английски
категории: ·Пътепис
добавена: 2012-01-14

Chekrezi Constantine
Macmilan, New York
1919
584   е-книга на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Buxton Noel
The Macmillan company, New York
1913
448   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Buxton Charles
T. Fisher Unwin, London
1909
470   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Congress of Berlin (1878)
W. Ridgway, London
1885
446   е-книга на Английски
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Berard Victor
Librairie Armand Colin, Paris
1904
506   е-книга на Френски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Bath John Alexander Thynne (The Marquis of Bath)
MacMillan, London
1880
528   е-книга на Английски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Filov Bogdan
Libraire Félix Alcan, Paris
1922
712   е-книга на Френски
категории: ·Археология
добавена: 2012-01-14

Kaufman Nikolai
Ethnologie française, Tome XXXV
2001
690   е-книга на Френски
категории: ·Етнография
добавена: 2012-01-14

Parlitcheff C.
Al. Pascalew, Sofia
1917
467   е-книга на Френски
категории: ·Участниците говорят
добавена: 2012-01-14

de Hilendar Paisij
2004
571   е-книга на Френски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Silianoff Eugène
Confluences, N° 13
1994
655   е-книга на Френски
категории: ·Статия
добавена: 2012-01-14

Silianoff Eugène
Confluences, N° 8
1993
663   е-книга на Френски
категории: ·Статия
добавена: 2012-01-14

Stamov Stefan
Icomos, vol. 15-16
1975
662   е-книга на Френски
категории: ·Статия
добавена: 2012-01-14

Kazakov Emil
Hérodote, N° 106
2002
636   е-книга на Френски
категории: ·Статия
добавена: 2012-01-14

Mintschew Ivan Mikhailov
Librairie centrale des nationalités, Lausanne
1918
522   е-книга на Френски
категории: ·Памфлет
добавена: 2012-01-14

Dotation Carnegie pour la Paix Internationale
1914
532   е-книга на Френски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Пърличевъ Григоръ Ставревъ
СбНУНК, кн. XI
1894
536   е-книга на Български
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2012-01-14

Лазаров Иван, Тютюнджиев Иван, Павлов Пламен, Палангурски Милко
2006
330   е-книга на Български
категории: ·Учебник
добавена: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1961
886   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2012-01-14

Мирчев Кирил
Фабер
2000
853   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14