Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
676   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-13

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
644   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
650   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
884   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-11

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
685   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-06-20

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
649   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-04-15

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
692   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-04-03

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
787   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-03-02

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
675   уеб книга на Сръбски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-01-03

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
697   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-12-31

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
626   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-12-12

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
763   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-08-23

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
1194   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-05-27

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
550   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-02-23

Филин Федот Петрович
Издательская группа URSS, Москва
2008
1023   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-01-17

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1992
1223   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-12-30

Duridanov Ivan
Hieronymus Verlag, Neuried
1985
1094   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia
1969
1169   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
1427   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-04-07

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1216   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-02-11

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1536   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-27

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
1418   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-22

Шклифов Благой, Шклифова Екатерина
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2003
707   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Лито-Типографія Т-во „Умидъ”, Казань
1918
1114   е-книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д.
СбНУНК, кн. IX
1893
712   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

  предишна  1  2  3  следваща
покажи всички