Калайдовичъ Константинъ
Типографія Семена Селивановскаго, Москва
1824
302   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-04-07

Станков Ростислав
Издателство Херон Прес, София
2002
280   е-книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-31

Станков Ростислав
Преславска книжовна школа, Т. 9-10, Шумен
2006
286   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-30

Станков Ростислав
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
2016
326   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-26

Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
517   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-02-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
468   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-05

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
367   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-02

Васильевъ Александръ Александровичъ
Византийскій временникъ, Санкт-Петербургъ
1898
649   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-11-07

Dvornik Francis
American Academy of Arts and Sciences, Boston
1956
552   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-10-22

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
684   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
606   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
644   е-книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-01

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
677   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
632   уеб книга на Гръцки
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-27

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
547   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
464   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-25

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
561   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
723   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-03-19

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
579   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-02-05

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
524   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
748   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
714   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
738   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
519   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
490   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-30

  1  2  3  следваща
покажи всички