Paunkovski Vladimir, Tashev Spas, Mladenov George
International Institute for Macedonia
326   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Haucke Kurt
Gauverlag Bayreuth
1943
444   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Vacalopoulos Αpostolos Ε.
Institute for Balkan studies, Θεσσαλονικη
1973
487   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Tashev Spas
International Institute for Macedonia, Sofia
1998
372   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
353   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Runciman Steven
G. Bell & Sons, London
1930
351   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Malcolm Noel
Macmilan, London
1998
517   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
2001
325   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Reed John
Phoenician Paper
1999
368   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Atanassov George
EA, Pleven
1999
398   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Pozzi Henri
1935
351   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Banac Ivo
Cornell University Press
1984
352   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gregson Harry
Hutchinson & Co. Ltd., London and Melbourne
1940
360   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Price G. Ward
Edward J. Clode, New York
1918
390   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
332   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
380   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
352   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
357   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
357   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
407   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
358   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
387   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
399   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
534   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
359   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следваща
покажи всички