Malcolm Noel
Macmilan, London
1998
400   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
2001
284   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Reed John
Phoenician Paper
1999
326   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Atanassov George
EA, Pleven
1999
345   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Pozzi Henri
1935
309   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Banac Ivo
Cornell University Press
1984
313   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gregson Harry
Hutchinson & Co. Ltd., London and Melbourne
1940
312   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Price G. Ward
Edward J. Clode, New York
1918
340   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
290   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
328   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
303   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
307   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
308   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
352   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
313   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
331   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
353   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
482   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
297   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
340   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
333   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Minchev Dimitre
310   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
397   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Косолобова Е. (сост.)
Издательство «Алетейа», Москва
2000
344   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
328   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следваща
покажи всички