Vacalopoulos Αpostolos Ε.
Institute for Balkan studies, Θεσσαλονικη
1973
434   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Tashev Spas
International Institute for Macedonia, Sofia
1998
350   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
328   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Runciman Steven
G. Bell & Sons, London
1930
330   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Malcolm Noel
Macmilan, London
1998
460   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
2001
305   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Reed John
Phoenician Paper
1999
349   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Atanassov George
EA, Pleven
1999
372   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Pozzi Henri
1935
330   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Banac Ivo
Cornell University Press
1984
331   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gregson Harry
Hutchinson & Co. Ltd., London and Melbourne
1940
334   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Price G. Ward
Edward J. Clode, New York
1918
365   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
311   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
351   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
323   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
334   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
329   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
374   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
333   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
356   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
377   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
508   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
335   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
366   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
381   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следваща
покажи всички