Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
2393   уеб книга на Сръбски
категории: ·История
добавена: 2017-11-21

Караянопулос Йоанис
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София
1992
2024   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-10-28

Арнаудов Михаил
Издателство „Български писател“, София
2010
1745   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-09-22

Терзич Славенко
Издательство «Вече», Москва
2015
2013   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2017-09-04

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
2196   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателство Наука и изкуство, София
1972
2278   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-08-23

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
2629   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-06-09

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
1982   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-05-11

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
1836   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-30

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
1819   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
2021   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
1900   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-18

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
2260   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
1818   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-01-31

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
2258   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-01-08

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
1072   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2016-08-17

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
2064   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-08-06

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
1986   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
1977   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
1696   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2016-05-26

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
2112   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
2420   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-29

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
2493   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-21

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
1002   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2016-01-28

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
2232   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-01-19

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  следваща
покажи всички