Ризовъ Димитъръ
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
1308   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Paunkovski Vladimir, Tashev Spas, Mladenov George
International Institute for Macedonia
961   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Haucke Kurt
Gauverlag Bayreuth
1943
1154   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Vacalopoulos Αpostolos Ε.
Institute for Balkan studies, Θεσσαλονικη
1973
1438   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Tashev Spas
International Institute for Macedonia, Sofia
1998
1070   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
1015   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Runciman Steven
G. Bell & Sons, London
1930
1155   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Malcolm Noel
Macmilan, London
1998
1540   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
2001
961   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Reed John
Phoenician Paper
1999
1108   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Atanassov George
EA, Pleven
1999
1133   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Pozzi Henri
1935
1036   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Banac Ivo
Cornell University Press
1984
1065   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gregson Harry
Hutchinson & Co. Ltd., London and Melbourne
1940
1012   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Price G. Ward
Edward J. Clode, New York
1918
1056   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
943   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
1050   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
1031   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
1127   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
1036   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
1194   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
1017   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
1111   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
1195   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
1341   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2012-01-14

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  следваща
покажи всички