Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
6   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-30

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
32   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
21   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
36   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-04-18

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
239   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
153   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-01-31

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
157   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2017-01-15

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
165   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2017-01-08

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
303   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-09-02

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
248   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2016-08-17

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
349   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-08-06

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
380   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2016-07-12

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
408   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
360   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-06-21

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
325   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2016-05-26

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
379   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
388   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-29

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
366   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-04-21

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
236   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2016-01-28

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
451   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2016-01-19

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
376   уеб книга на Сръбски
категории: ·История
добавена: 2016-01-03

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
420   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2015-12-16

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
365   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2015-12-12

Anderson David S.
School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas
1993
486   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2015-12-11

Валева Елена Любомировна (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2003
238   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2015-12-06

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  следваща
покажи всички