Леонидъ Архимандритъ
Чтенiя въ Императорскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ, Москва
1870
22   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-02-13

Болгарский Феофилакт
Сибирская Благозвонница, Москва
2010
141   е-книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-01-12

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2019
191   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2019-01-10

Иловайскій Дмитрій Ивановичъ
Типографія М. Г. Волчанинова, Москва
1874
165   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-12-27

Чурешки Стефан
Издателство Сиела, София
2012
221   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-12-16

Browning Robert
Temple Smith, London
1975
209   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-15

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1974
254   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-03

Dvornik Francis
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
1958
301   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-11-28

Spinka Matthew
The American Society of Church History, Chicago, Ill.
1933
362   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-11-11

Eggers Martin
Anton Hiersemann, Stuttgart
1995
707   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2018-11-03

Димов Асен
Издателство "Абагар", Велико Търново
2004
595   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-10-05

Чилингиров Асен
Булга Медия, София
2018
588   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-09-10

Dvornik Francis
Cambridge University Press, Cambridge
1948
615   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-09-02

Dvornik Francis
Fordham University Press, New York
1979
689   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-26

Dvornik Francis
Hawthorn Books, New York
1961
655   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-25

Vryonis Speros, Jr.
Variorum reprints, London
1971
699   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-14

Оболенскій Михаилъ
В Сѵнодальной тип., Москва
1870
672   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-06-23

Чилингиров Асен (подборка и коментари)
n.p.
1768
443   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-05-24

Лавровскій Петръ А.
Въ типографіи Императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ
1855
505   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-05-20

Павлов Пламен
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София
1999
665   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-05-13

Чилингиров Асен (съст.)
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2008
803   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2009
722   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
1328   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-24

Чилингиров Асен
Издателска къща «Виделина», Берлин
2011
901   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-11

Георгиева Цветана
Издателство Наука и изкуство, София
1988
1060   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-03

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  следваща
покажи всички