Dümmler Ernst
Verlag von S. Hirzel, Leipzig
1866
318   уеб книга на Латински
категории: ·История
добавена: 2019-03-06

Леонидъ Архимандритъ
Чтенiя въ Императорскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ, Москва
1870
406   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-02-13

Болгарский Феофилакт
Сибирская Благозвонница, Москва
2010
487   е-книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-01-12

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2019
545   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2019-01-10

Иловайскій Дмитрій Ивановичъ
Типографія М. Г. Волчанинова, Москва
1874
434   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-12-27

Чурешки Стефан
Издателство Сиела, София
2012
441   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-12-16

Browning Robert
Temple Smith, London
1975
477   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-15

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1974
503   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-03

Dvornik Francis
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
1958
539   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-11-28

Spinka Matthew
The American Society of Church History, Chicago, Ill.
1933
604   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-11-11

Eggers Martin
Anton Hiersemann, Stuttgart
1995
957   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2018-11-03

Димов Асен
Издателство "Абагар", Велико Търново
2004
865   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-10-05

Чилингиров Асен
Булга Медия, София
2018
880   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-09-10

Dvornik Francis
Cambridge University Press, Cambridge
1948
865   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-09-02

Dvornik Francis
Fordham University Press, New York
1979
940   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-26

Dvornik Francis
Hawthorn Books, New York
1961
920   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-25

Vryonis Speros, Jr.
Variorum reprints, London
1971
948   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-08-14

Оболенскій Михаилъ
В Сѵнодальной тип., Москва
1870
807   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-06-23

Чилингиров Асен (подборка и коментари)
n.p.
1768
521   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-05-24

Лавровскій Петръ А.
Въ типографіи Императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ
1855
609   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-05-20

Павлов Пламен
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София
1999
835   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-05-13

Чилингиров Асен (съст.)
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2008
964   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2009
861   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
1475   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-24

Чилингиров Асен
Издателска къща «Виделина», Берлин
2011
1047   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-03-11

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  следваща
покажи всички