Комитет за изучаване българските земи, София
1919
1098   галерия на Български
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1040   галерия на Български
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1907
1783   уеб книга на Английски
категории: ·Статия ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
1549   сканове на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sonnichsen Albert
1909
1822   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
1669   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Weiss-Bartenstein Walter
Dieterichische Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1913
1093   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Corey Herbert
National Geographic
1917
813   галерия на
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
1221   галерия на Сръбски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Jena Leonhard
Jena: G. Fischer
1927
1149   галерия на Немски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
1076   галерия на Сръбски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Wendel Hermann
Frankfurter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main
1922
1134   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sebright Georgina, Irby Adelina
Daldy, Isbister & co., London
1877
872   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Vivian Herbert
Grant Richards, London
1904
1253   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Boissonnas Frédéric
Éditions d`art Boissonnas, Genève
1919
1160   галерия на Френски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Chekrezi Constantine
Macmilan, New York
1919
1420   е-книга на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
1158   галерия на Английски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Moore Frederick
The Balkan Trail, London
1906
847   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1462   галерия на
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1181   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

La Petit Journal
940   галерия на Френски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
836   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1026   уеб книга на Английски
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
1082   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

956   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

  1  2  следваща
покажи всички