Комитет за изучаване българските земи, София
1919
774   галерия на Български
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

559   галерия на Български
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1907
1146   уеб книга на Английски
категории: ·Статия ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
929   сканове на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sonnichsen Albert
1909
1115   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
831   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Weiss-Bartenstein Walter
Dieterichische Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1913
608   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Corey Herbert
National Geographic
1917
560   галерия на
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
692   галерия на Сръбски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Jena Leonhard
Jena: G. Fischer
1927
647   галерия на Немски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
626   галерия на Сръбски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Wendel Hermann
Frankfurter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main
1922
629   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sebright Georgina, Irby Adelina
Daldy, Isbister & co., London
1877
582   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Vivian Herbert
Grant Richards, London
1904
742   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Boissonnas Frédéric
Éditions d`art Boissonnas, Genève
1919
664   галерия на Френски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Chekrezi Constantine
Macmilan, New York
1919
696   е-книга на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
642   галерия на Английски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Moore Frederick
The Balkan Trail, London
1906
580   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

889   галерия на
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

659   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

La Petit Journal
623   галерия на Френски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
579   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

563   уеб книга на Английски
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
573   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

617   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

  1  2  следваща
покажи всички