Комитет за изучаване българските земи, София
1919
1028   галерия на Български
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

930   галерия на Български
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1907
1676   уеб книга на Английски
категории: ·Статия ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
1432   сканове на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sonnichsen Albert
1909
1692   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
1507   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Weiss-Bartenstein Walter
Dieterichische Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1913
981   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Corey Herbert
National Geographic
1917
750   галерия на
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
1094   галерия на Сръбски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Jena Leonhard
Jena: G. Fischer
1927
1028   галерия на Немски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
966   галерия на Сръбски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Wendel Hermann
Frankfurter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main
1922
1009   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Sebright Georgina, Irby Adelina
Daldy, Isbister & co., London
1877
809   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Vivian Herbert
Grant Richards, London
1904
1134   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Boissonnas Frédéric
Éditions d`art Boissonnas, Genève
1919
1034   галерия на Френски
категории: ·Пътепис ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Chekrezi Constantine
Macmilan, New York
1919
1318   е-книга на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
1035   галерия на Английски
категории: ·Списание, сборник ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Moore Frederick
The Balkan Trail, London
1906
785   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1347   галерия на
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

1056   галерия на Английски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

La Petit Journal
863   галерия на Френски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
776   галерия на Немски
категории: ·Снимки
добавена: 2012-01-14

916   уеб книга на Английски
категории: ·Спомени. Личности ·Снимки
добавена: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
951   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

878   галерия на Английски
категории: ·Статия ·Снимки
добавена: 2012-01-14

  1  2  следваща
покажи всички