1913
931   галерия на Български
категории: ·История ·Карта
добавена: 2013-01-25

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
607   уеб книга на Руски
категории: ·История ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
885   галерия на Български
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

1208   галерия на Немски
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14