1913
1333   галерия на Български
категории: ·История ·Карта
добавена: 2013-01-25

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
871   уеб книга на Руски
категории: ·История ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
1297   галерия на Български
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

1721   галерия на Немски
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14