1913
1678   галерия на Български
категории: ·История ·Карта
добавена: 2013-01-25

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
1095   уеб книга на Руски
категории: ·История ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
1654   галерия на Български
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14

2309   галерия на Немски
категории: ·Етнография ·Карта
добавена: 2012-01-14