Державин Николай Севастьянович
Издательство АН СССР, Москва - Ленинград
1945
1737   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-02-28

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2020
2273   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2020-12-06

Beševliev Veselin
Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam
1980
1781   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2020-10-04

Boba Imre
Martinus Nijhoff, The Hague
1971
1623   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2020-09-12

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
2932   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2020-09-11

Маджаров Панайот, Букурещлиев Михаил
Издателство „Музика” ‒ Нотна Печатница, София
1983
2995   уеб книга на Български
категории: ·Етнография
добавена: 2020-05-14

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
3125   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2020-05-13

Тиховъ Н. З.
Извѣстія Общества археологіи, историіи и этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ, Казань
1891
1954   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-03-04

Тиховъ Н.
Типографія Императорскаго Университета, Казань
1891
1947   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-02-28

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Сборникъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербургъ
1882
2024   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-02-21

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, Санктпетербургъ
1877
2064   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2020-02-19

Георгиева Величка
2020
1473   уеб книга на Български
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2020-01-21

Иванов Румен
Регионална Библиотека „Христо Смирненски“, Хасково
2019
1869   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2020-01-15

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2019
2205   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2019-12-11

Кръстанов Трендафил
Преславска книжовна школа, Шумен; Многообразие в единството, София
1998
2435   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2019-05-14

Dümmler Ernst
Verlag von S. Hirzel, Leipzig
1866
2381   уеб книга на Латински
категории: ·История
добавена: 2019-03-06

Леонидъ Архимандритъ
Чтенiя въ Императорскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ, Москва
1870
2601   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-02-13

Болгарский Феофилакт
Сибирская Благозвонница, Москва
2010
2364   е-книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2019-01-12

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2019
2508   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2019-01-10

Николова Светлина
Издателство на БАН, София
1980
3238   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2019-01-03

Иловайскій Дмитрій Ивановичъ
Типографія М. Г. Волчанинова, Москва
1874
2181   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2018-12-27

Чурешки Стефан
Издателство Сиела, София
2012
2127   уеб книга на Български
категории: ·История
добавена: 2018-12-16

Browning Robert
Temple Smith, London
1975
2417   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-15

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1974
2206   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-12-03

Dvornik Francis
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
1958
2070   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2018-11-28

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  следваща
покажи всички