Dimeski Dimitar
Macedonian Review, Skopje
1997
1669   уеб книга на Английски
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2022-02-23

Sonnichsen Albert
Report for the US government’s Inquiry during WWI
1918
1834   уеб книга на Английски
категории: ·Участниците говорят
добавена: 2022-01-28

Петров Коле
Скопје
1994
1982   уеб книга на Македонски
категории: ·Памфлет
добавена: 2021-12-10

Момировичъ Дмитрій
Типографія Карла Крайя, С. Петербургъ
1839
2049   уеб книга на Руски
категории: ·Краезнание
добавена: 2021-09-17

Ходунов Александр С.
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков, Волгоград
2017
2143   уеб книга на Руски
категории: ·Статия
добавена: 2021-07-17

Николов Борис, Цветков Марио, Станчев Васил
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1995
2289   уеб книга на Български
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2021-05-24

Королюк Владимир Дорофеевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1976
2090   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-05-23

Литаврин Геннадий Григорьевич
Византийский Временник и др.
1956
1784   уеб книга на Руски
категории: ·Статия
добавена: 2021-05-22

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство "Наука", Москва
1991
1653   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-05-09

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
1999
1805   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-05-02

Литаврин Геннадий Григорьевич
Алетейя, Санкт-Петербург
1999
1591   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-04-27

Јовановски Далибор
Филозофски факултет – Скопје
2015
1923   е-книга на Македонски
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2021-04-18

Державин Николай Севастьянович
Издательство АН СССР, Москва - Ленинград
1945
1966   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2021-02-28

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2020
2585   е-книга на Български
категории: ·Списание, сборник
добавена: 2020-12-06

Beševliev Veselin
Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam
1980
1967   уеб книга на Немски
категории: ·История
добавена: 2020-10-04

Boba Imre
Martinus Nijhoff, The Hague
1971
1804   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2020-09-12

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
3101   уеб книга на Английски
категории: ·История
добавена: 2020-09-11

Маджаров Панайот, Букурещлиев Михаил
Издателство „Музика” ‒ Нотна Печатница, София
1983
3670   уеб книга на Български
категории: ·Етнография
добавена: 2020-05-14

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
3382   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2020-05-13

Тиховъ Н. З.
Извѣстія Общества археологіи, историіи и этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ, Казань
1891
2118   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-03-04

Тиховъ Н.
Типографія Императорскаго Университета, Казань
1891
2127   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-02-28

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Сборникъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербургъ
1882
2311   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2020-02-21

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, Санктпетербургъ
1877
2242   уеб книга на Руски
категории: ·История
добавена: 2020-02-19

Георгиева Величка
2020
1610   уеб книга на Български
категории: ·Спомени. Личности
добавена: 2020-01-21

Иванов Румен
Регионална Библиотека „Христо Смирненски“, Хасково
2019
2148   е-книга на Български
категории: ·История
добавена: 2020-01-15

  предишна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  следваща
покажи всички