заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Фактори на българското възраждане 1600-1830 Гандевъ Христо Издателство „Българска книга", София 1943 БГ
Феликсъ Ф. Каницъ — Животъ, пѫтувания и научно дѣло Фехеръ Геза Издателство „Литературен форум”, София 2000 БГ
Формиране на старобългарската култура VI-XI век Ваклинов Станчо Издателство Наука и изкуство, София 1977 БГ
Френски пътеписи за Балканите, XIX в. Цветкова Бистра (съст.) Наука и изкуство, София 1981 БГ