заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Разгромътъ на Турция. Описание на младотурския режимъ и балканската война, сраженията около Одринъ Ноевъ П. Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ 1913 БГ
Разделяй и властвуй! Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в политике держав Антанты (октябрь 1915 - март 1916 г.) Шкундин Григорий Давидович Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2007 РУ
Размисли за българския език Чилингиров Асен Херон Прес, София 2014 БГ
Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис Чилингиров Асен Списание «Историческо бъдеще», София 2007 БГ
Размишления върху произхода на българитѣ Юруковъ Даниилъ Издава Георги Д. Юруковъ, София 1926 БГ
Разорението на Тракийските българи през 1913 г. Милетичъ Любомиръ Държавна печатница, София 1918 БГ
Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. 1. Язык валашских грамот XIV-XV веков Бернштейн Самуил Борисович Институт славяноведения, Москва-Ленинград 1948 РУ
Рамон Мунтанер. Хроника (Експедицията на каталонците на Изток) Панова Росица (прев.) Издателство "Наука и изкуство", София 1994 БГ
Раннефеодальные государства на Балканах, VI-XII вв. Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.) Институт славяноведения и балканистики, Москва 1985 РУ
Ранни спомени Радев Симеон Издателска къща Стрелец, София 1994 БГ
Ранние болгары в Восточной Европе Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.) ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань 1989 РУ
Революционната борба в Битолския окръг. Спомени на Георги Попхристов Попхристов Георги Любезно предоставени от внука му Людмил Христов 1953 БГ
Революционната дейност в Кумановско Лазаров Кръстю ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130 1952 БГ
Революционната дейность въ Демирхисаръ (битолско) по спомени на Алексо Стефановъ (Демирхисарски войвода) Стефановъ Алексо Македонски Научен Институт, София 1931 БГ
Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието Аврамовъ Стефанъ Н. Македонски Наученъ Институтъ, София 1929 БГ
Реклами от началото на века на македонски българи в САЩ; USA newspapers` advertisements of Bulgarians from Macedonia from the beg. of the XXth c. БГ
Речи и публицистика на Григор Пърличев Пърличев Григор Български писател, София 1980 БГ
Речник на Блъгарскый языкъ (ч. 1-4) Геровъ Найденъ Дружествена печатница Съгласие, Пловдивъ 1895 БГ
Рилският светец и неговата обител Дуйчев Иван Издателска къща „Вяра и култура”, София 1990 БГ
Роден съм българин. Избрани съчинения и документи Каранов Ефрем Издателство на Отечествения Фронт, София 1991 БГ
Родопа през Илинденско-Преображенското въстание. Спомени и документи Караманджуков Христо Ив. Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Родопските помаци. Народописно-исторически преглед Арнаудов Михаил Издателство „Български писател“, София 2010 БГ
Россия (СССР) и Македония: история, политика, культура. 1944-1991 гг. Никифоров К.В. (отв. ред.) Институт славяноведения РАН, Москва 2013 РУ
Россия - Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII-XXI вв.; Российско-болгарские научные дискуссии Гришина Ритта Петровна (отв. редактор) Институт славяноведения РАН, Москва 2010 РУ
Россія и Сербія. Историческій очеркъ русскаго покровительства Сербіи. Часть I. До устава 1839 г. Попов Нилъ Изданіе К. Солдатенкова, Москва 1869 РУ
Россія и Сербія. Историческій очеркъ русскаго покровительства Сербіи. Часть II. Послѣ Устава 1839 года Попов Нилъ Изданіе К. Солдатенкова, Москва 1869 РУ
Руси и българи през ранното средновековие до 964 г. Михайлов Емил Университетско издателство „Климент Охридски”, София 1990 БГ
Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век Кожухарова Маргарита (съст.) Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Руссаллии, древенъ българский обичай, запазенъ и до днесь въ Южна Македония Шапкаревъ Кузманъ Търговска Печатница, Пловдивъ 1884 БГ
Русско-Турецкие войны 1676-1918 г. (откъс) Широкорад Александр Борисович Издательство «Аст» , Минск 2000 РУ
Русчушкият (Източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878 Трифонов Трифон Държавен архив, Русе 1992 БГ