заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Паметна битка на народите. (Европейският югоизток и османското завоевание - края на XIV и първата половина на XV в.) Цветкова Бистра Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна 1979 БГ
Памятники болгарскаго народнаго творчества. I. Сборникъ западно-болгарскихъ пъсенъ съ словаремъ Качановскій Владиміръ Васильевичъ Сборникъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербургъ 1882 БГ
Панко Брашнаров и Павел Шатев за обстановката във Вардарска Македония през 1944-1948 г. - изложение до ВКП(б) Брашнаров Панко, Шатев Павел Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2005 БГ
Панонските легенди или Пространните жития на славянскитѣ просветители Кирил и Методий Киселков Васил Сл. Печатница „Просвета", Ямбол 1923 БГ
Патеричните разкази в българската средновековна литература Николова Светлина Издателство на БАН, София 1980 БГ
Первые столетия славянской письменной культуры. Истоки древнерусской книжности Хабургаев Георгий Александрович Издательство Московского университета, Москва 1994 РУ
Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до Х века Лемерль Поль Изд. «Свое издательство», Санкт-Петербург 2012 РУ
Пере Тошевъ (личность и дѣло) Тошевъ Свѣтозаръ Печатница „Кишкиловъ”, Асеновградъ 1942 БГ
Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война Троцкий Лев AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург 2011 РУ
Пересмотр основ истории славян Лесной (Парамонов) Сергей Типография: «Омега Пресс», Мелбурн 1956 РУ
Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век (откъс) Димитров Божидар 2001 БГ
Пиринъ-планина Томовъ Лазаръ Географско четиво, г. III, № 8 и 9 1927 БГ
Пиротски народни пѣсни Вацовъ С. Периодическо списание, кн 19-20 1886 БГ
Пиротскиятъ окрѫгь и неговото население Христовъ Симеонъ СбНУНК, кн. XI 1894 БГ
Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан Калицин Мария (прев.) Издателство Гал-Ико, София 1992 БГ
Писма за Македония. Отговоръ на г. Я. Сакѫзовъ Матовъ Христо Печатница на Георги М. Чомоневъ, София 1910 БГ
Писма за Сьрбия Икономовъ Тодоръ Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе 1883 БГ
Писма и изповеди на един четник. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос Силянов Христо Български писател, София 1984 БГ
Писма на Петко Рачев Славейков по унията в Македония през 1874 г. Билярски Цочо, Пасков Илия сп. Векове, год. 3, н. 1 1989 БГ
Письма изъ Болгаріи въ 1877 г. Утинъ Евгений Исааковичъ Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ 1879 РУ
По възражданьето въ градъ Охридъ Спространовъ Евтимъ СбНУНК, кн. XIII 1896 БГ
По следите на една историко-документална фалшификация Христов Христо Исторически Преглед, кн. 4 1983 БГ
Погрома на България. Виновникътъ Кусев Методий Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора 1914 БГ
Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Джонев Ангел Симеонов Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил 2016 БГ
Погромът на тракийските българи през 1913 година - разорение и изтребление Порязов Делчо вестник Тракия 2008 БГ
Погърчването на българите в Лъгадинско. Спомени от Македония Сурин Н. Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3 1927 БГ
Поклоннически слова за Македония Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София 1993 БГ
Покръстването на русите и България. Изследвания Чилингиров Асен Алфаграф 2011 БГ
Политическа география на средновековната българска държава. Втора част (1186—1396) Коледаров Петър Българска Академия на Науките, София 1989 БГ
Политическа география на средновековната българска държава. Първа част от 681 до 1018 г. Коледаров Петър Българска Академия на Науките, София 1979 БГ
Политическата теория на византийците Караянопулос Йоанис Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1992 БГ
Полог и его болгарское население Селищев Афанасий Матвеевич Македонски Научен Институт, София БГ
Поѣздка на Балканы. Замѣтки военнаго корреспондента Чириковъ Евгений Николаевичъ Изд. „Московское книгоиздательство", Москва 1913 РУ
Прабългарски епиграфски паметници Бешевлиев Веселин Издателство на Отечествения фронт, София 1981 БГ
Православното славянство и старобългарската културна традиция Пикио Рикардо Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 1993 БГ
Праздники у болгар. Легенды и предания Ников Николай Български бестселър 2004 РУ
Празниците на българите с легенди и предания Ников Николай Български бестселър 2004 БГ
Предвестници на бурята. Спомени Манджуков Петър Георгиев Федерация на анархистите в България, София 2013 БГ
Престѫпното безумие и анкетата по него. Факти и документи Гешовъ Иванъ Евстратиевъ Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София 1914 БГ
Приключенията на Дрѣновскиятъ манастиръ на 1876 година Франговъ Петкo Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова 1880 БГ
Прикриващото пиянство в Ньой Тодорова Зденка Македония прес, София БГ
Принос към историята на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация (градивен период) за времето 1900-1903 год. Русински Никола Петров 1902 БГ
Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896-1903). Кн. II. Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ Орманджиевъ Иванъ (съст.) Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София 1929 БГ
Приносъ за изучване на Разлога и по-частно с. Баня (Разложка) Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ Печатница „Пчела", Пловдивъ 1915 БГ
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 1988 РУ
Произведенията на византийското изобразително изкуство и художествени занаяти от Х-XII век и българското изобразително изкуство Чилингиров Асен Херон прес ООД, София 2014 БГ
Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста Миковъ Василъ Печатница Хр. Г. Дановъ, София 1943 БГ
Произходът на комитопулите (откъс от книга) Пириватрич Сърджан ИК „Агата-А”, София 2000 БГ
Проучвания върху личните имена у траките Бешевлиев Веселин Издателство на БАН, София 1965 БГ
Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония. Ново след Йордан Иванов Овчаров Николай Димитров Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1994 БГ
Прѣживѣно. Първи рѣчи. 1900-1902 г. Строговъ Иванъ Димитровъ Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ 1902 БГ
Прѣзъ Сърбия. Въ походъ съ 9-та дивизия Мутафовъ Христо Печатница „Радикалъ", София 1917 БГ
Психология на комунизма Игнатов Асен Аргес, София 1991 БГ
Путопис дела Праве – Старе – Србије. I. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1871 СР
Путопис дела Праве – Старе – Србије. II. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1872 СР
Путопис дела Праве – Старе – Србије. III. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1877 СР
Първобългарски надписи Бешевлиев Веселин Издателство на БАН, София 1992 БГ
Първото послание до Негово Величество Царя Строговъ Иванъ Димитровъ Печатарска кооперация „Едисонъ“, София 1933 БГ
Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско Кънчов Васил Издателство Наука и изкуство, София 1970 БГ
Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция Макензи Джорджина М., Ърби Аделина П. Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ