заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Балканските държави и Македонския въпрос Гиза Антони Македонски Научен Институт ­ София 2001 БГ
Балканско полуострво и Јужнословенске земље. Основи антропогеографије Цвијић Јован Београд 1931 СР
Балканско полуострво и јужнословенске земље, I Цвијић Јован Београд 1922 СР
Балканскія впечатлѣнія. Въ моихъ скитаньяхъ Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ 1903 РУ
Балканскія впечатлѣнія. Страна раздора Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ 1903 РУ
Банатските българи Ронков Яку, Коледаров Петър, Караджова Светлана 1998 БГ
Бачковският манастир - Изследвания Чилингиров Асен Херон Прес, Берлин 2015 БГ
Бежещим през годините. Родопски сладкодумци Величков Петко (съст.) Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив 1976 БГ
Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви Чилингиров Асен Херон Прес, София 2015 БГ
Берлинскій конгрессъ 1878 года Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С. Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ 1912 РУ
Биографически и книжовни чертици на Григоръ С. Пърличевъ, и Вѣнчаната му поема прѣзъ 1860 година на поетическия конкурсъ въ Атина Баласчевъ Георги Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София 1897 БГ
Богомилски книги и легенди Иванов Йордан Наука и изкуство, София 1970 БГ
Болгария в XX веке. Очерки политической истории Валева Елена Любомировна (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 2003 РУ
Болгария и Византия в XI–XII вв. Литаврин Геннадий Григорьевич Издательство Академии наук СССР, Москва 1960 РУ
Болгарский народ в XV-XVIII вв. Этнокультурное исследование Макарова Ирина Феликсовна КомКнига, Москва 2005 РУ
Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начальный период Второй мировой войны) Валев(Вълев) Любомир Борисович Издательство «Наука», Москва 1964 РУ
Болгарскій домъ и относящіяся къ нему постройки по даннымъ языка и народныхъ пѣсенъ Тиховъ Н. З. Извѣстія Общества археологіи, историіи и этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ, Казань 1891 РУ
Борбите на македонския народ за освобождение Влахов Димитър Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена 1925 БГ
Братя Миладинови – преписка Миладинов Димитър, Миладинов Константин Българска Академия на Науките, София 1964 БГ
Брегалница Кремен Михаил Военно издателство, София 1982 БГ
Българете въ Македония Ивановъ Йорданъ Държавна печатница, София 1915 БГ
Българи на Морава. Исторически и етнографически скици Занетовъ Гавриилъ Печатница Либерални клубъ, София 1914 БГ
Българите в Солунско. Исторически бележки Иванов Йордан 1934 БГ
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Войников Димитър Г. ИК „Коралов и сие”, София 2009 БГ
Българите и съседните народи в публицистиката на П.К.Яворов Яворов Пейо Вестник "Свобода или смърт" 1903 БГ
Българите и съседните народи в публицистиката на Раковски, Каравелов, Ботев и Яворов Николов Иван (съст.) Македония прес, София 1996 БГ
Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви Грозданова Елена, Андреев Стефан Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Българитѣ въ тѣхнитѣ исторически, етнографически и политически граници (Атласъ съдържащъ 40 карти) Ризовъ Димитъръ Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin 1917 БГ
България - Нашата Родина Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София 1942 БГ
България в Балканския съюз срещу Османската Империя, 1912-1913 г. Марков Георги Наука и изкуство, София 1989 БГ
България и Антантата през Първата световна война Илчев Иван Наука и изкуство, София 1990 БГ
България и Беломорието (октомври 1940 - 9 септември 1944 г.). Военнополитически аспекти Димитър Йончев Издателство “Дирум”, София 1993 БГ
България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.). Том I (откъс) Съботинов Антон Издателство Артграф, София 2008 БГ
Българо-македонски календар ВМРО - Младежка Организация “Заличена” 2006 БГ
Българо-унгарски отношения през Средновековието Димитров Христо Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София 1998 БГ
Българска военна карта на югоизточна Македония; Bulgarian military map of south-eastern Macedonia. 1913 БГ
Българска диалектология Стойков Стойко Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2002 БГ
Българска етнография Колев Николай Наука и изкуство, София 1987 БГ
Българската архитектурна школа. Изследвания. Т. І и II Чилингиров Асен Интернетно издание, Берлин 2007 БГ
Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд Мешкова Поля, Шарланов Диню Агенция „Демокрация” 1994 БГ
Българската държава и османската експанзия 1369-1422 Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов Издателство Correct 044, Велико Търново 1992 БГ
Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски и антропогеографски обзор; (Съдържанието само) Иванов Румен Регионална Библиотека „Христо Смирненски“, Хасково 2019 БГ
Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване Гандев Христо Наука и изкуство, София 1989 БГ
Българската правда и грьцката крывда Софийски Мелетий Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ 1872 БГ
Българската просвета в град Битоля (откъс от книга) Галчев Илия Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2005 БГ
Българската църква Изследвания, факти, документи Чилингиров Асен Херон Прес, София 2014 БГ
Българската църква. Изследвания, факти, документи. Том ІІ Чилингиров Асен Херон Прес, София 2016 БГ
Български "Предренесанс" - митове и реалност Талев Илия Издателство "Ибис", София 2005 БГ
Български диалектни текстове от Егейска Македония Шклифов Благой, Шклифова Екатерина Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2003 БГ
Български запад (вестник за Западните покрайнини и Поморавието през ВСВ) Дончевъ Каранъ Редакторъ 1942 БГ
Български писатели. Животъ - творчество - идеи. Томъ III Арнаудовъ Михаилъ (ред.) Книгоиздателство Факелъ, София 1929 БГ
Български прикаски и вѣрования съ прибавление на нѣколко Македоновлашки и Албански Шапкаревъ Кузманъ СбНУНК, кн. VIII-IX 1894 БГ
Български селища и брой жертви, заличени чрез геноцид през 1913 г. Илиев Георги Електронен ресурс 2016 БГ
Българските акционни комитети в Македония — 1941 г. Минчев Димитър Македонски Научен Институт — София 1995 БГ
Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България Дуйчев Иван Симеонов Издателство Наука и изкуство, София 1972 БГ
Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия Държавна печатница, София 1935 БГ
Българското съзнание в песенния фолклор от Македония Ангелов Димитър Славянско дружество в България 1997 БГ
Бѣгли спомени за Македония Тошевъ Андрей Народна библиотека, София 1941 БГ
Бѣжанскиятъ въпросъ въ България Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ Българско дружество "Червенъ Кръстъ" 1925 БГ
Бѣласица Благоевъ Т.Д. Географско четиво, София 1925 БГ
Бѣлѣжки върху кознитѣ и домогванията на елинизма въ Македония отъ най-ново врѣме. Съвременни разкрития Вѣстителевъ (Георги Трайчев) Печатница Б. Зилберъ, София 1904 БГ
Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния. Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д. СбНУНК, кн. IX 1893 БГ
Бѫлгарски народни пѣсни Миладинов Димитър, Миладинов Константин Въ книгопечатница-та на А. Якича, въ Загребъ 1861 БГ