заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
История на възстанието въ Батакъ 1876 год. Венедиковъ Йорданъ Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак 1929 БГ
История на с. Елена, Харманлийска околия Попов Александър Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена 1935 БГ
Приключенията на Дрѣновскиятъ манастиръ на 1876 година Франговъ Петкo Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова 1880 БГ
"Сочиненія блаженнаго Ѳеофилакта Болгарскаго, Архіепископа Первой Юстиніаны", "Заметка о Бессахъ Славянахъ" и други материали Леонидъ Архимандритъ Чтенiя въ Императорскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ, Москва 1870 РУ