заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919-1934 Тюлеков Димитър Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград 2001 БГ
Политическата теория на византийците Караянопулос Йоанис Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1992 БГ
Хрестоматия по истории русского литературного языка Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1991 РУ
Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Учебный словарь, т. III (Р - Я) Филкова Пенка Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1986 РУ
Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Учебный словарь, т. II (К - П) Филкова Пенка Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1986 РУ
Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Учебный словарь, т. I (А - И) Филкова Пенка Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1986 РУ
Староболгарские традиции в истории русского литературного языка Филкова Пенка Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1991 РУ
Антантата в Тракия 1919-1920 г. Трифонов Стайко Университетско издателство „Климент Охридски”, София 1989 БГ
Руси и българи през ранното средновековие до 964 г. Михайлов Емил Университетско издателство „Климент Охридски”, София 1990 БГ
Д-р Христо Татарчев. Македонския въпрос, България, Балканите и Общността на Народите Татарчев Христо Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София 1996 БГ
Всекидневието на българите през XII-XIV век Андреев Йордан Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София 1992 БГ
Православното славянство и старобългарската културна традиция Пикио Рикардо Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 1993 БГ
Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов Станков Ростислав Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016 РУ
Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония. Ново след Йордан Иванов Овчаров Николай Димитров Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1994 БГ
Западнитѣ краища на българската земя Иширковъ Анастасъ Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1915 БГ
Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г. Петров Петър Хр. (съст.) Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1993 БГ
Научна експедиция в Добруджа, 1917 г. Петров Петър Хр. (съст.) Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1994 БГ
Панко Брашнаров и Павел Шатев за обстановката във Вардарска Македония през 1944-1948 г. - изложение до ВКП(б) Брашнаров Панко, Шатев Павел Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2005 БГ
Българската просвета в град Битоля (откъс от книга) Галчев Илия Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2005 БГ
Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него Църнушанов Коста Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1992 БГ