заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Современная Болгарія и ея судьбы Капчевъ Георги Ивановъ Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ 1916 РУ
Историјa за втора година реформирано гимназиско образование Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо Табернакул, Скопје 2002 МК
Историјa за прва година гимназиско образование Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко Табернакул?, Скопје 2006 МК
Берлинскій конгрессъ 1878 года Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С. Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ 1912 РУ
Пересмотр основ истории славян Лесной (Парамонов) Сергей Типография: «Омега Пресс», Мелбурн 1956 РУ
Влахо-болгарскія или дако-славянскія грамоты Венелинъ Юрій Типографія Императорской Россійской Академіи, С. Петербургъ 1840 РУ
"Болгаре и Русь на Азовском Поморьѣ", "Разысканія о началѣ Руси" и други материали Иловайскій Дмитрій Ивановичъ Типографія М. Г. Волчанинова, Москва 1874 РУ
Письма изъ Болгаріи въ 1877 г. Утинъ Евгений Исааковичъ Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ 1879 РУ
Іоаннъ, Ексархъ Болгарскій.; Изслѣдованіе, объясняющее исторію словенскаго языка и литтературы IX и X столѣтій Калайдовичъ Константинъ Типографія Семена Селивановскаго, Москва 1824 РУ
Недавніе люди Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Типографія „Т-ва Худож. Печ.“, С.-Петербургъ 1901 РУ
Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот, 1912-1915 Трифонов Стайко Тракийска фондация „Капитан Петко войвода” 1992 БГ
Сборник Тракия, том V Шалапатов Димитър (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2012 БГ
Сборник Тракия, том VI Шалапатов Димитър (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2015 БГ
Сборник Тракия, том V Шалапатов Димитър (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2012 БГ
Сборник Тракия, том II Димов Недялко (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2002 БГ
Сборник Тракия, том IV Шалапатов Димитър (ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2006 БГ
Сборник Тракия, том I Димов Недялко (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2001 БГ
Сборник Тракия, том VII Шалапатов Димитър (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2016 БГ
Сборник Тракия, том VIII Шалапатов Димитър (отг. ред.) Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково 2018 БГ
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919–1924 Разбойниковъ Анастасъ Сп. Тракийски Наученъ Институтъ, София 1940 БГ
Изъ новата история на българитѣ въ Турция Шоповъ Атанасъ Търговска Печатница, Пловдивъ 1895 БГ
Руссаллии, древенъ българский обичай, запазенъ и до днесь въ Южна Македония Шапкаревъ Кузманъ Търговска Печатница, Пловдивъ 1884 БГ