заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Македония в конце XIX-начале ХХ века - яблоко раздора на Балканах Сквозников Александр Николаевич Самарская гуманитарная академия, Самара 2010 РУ
Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния. Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д. СбНУНК, кн. IX 1893 БГ
Народни умотворения от Прилепъ Цепенков Марко СбНУНК, кн. VIII 1998 БГ
Български прикаски и вѣрования съ прибавление на нѣколко Македоновлашки и Албански Шапкаревъ Кузманъ СбНУНК, кн. VIII-IX 1894 БГ
Пиротскиятъ окрѫгь и неговото население Христовъ Симеонъ СбНУНК, кн. XI 1894 БГ
Автобиография Пърличевъ Григоръ Ставревъ СбНУНК, кн. XI 1894 БГ
Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II. Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ Милетичъ Любомиръ СбНУНК, кн. XIII 1896 БГ
По възражданьето въ градъ Охридъ Спространовъ Евтимъ СбНУНК, кн. XIII 1896 БГ
Жизнеописание митрополита Охридо-пловдивскаго Натанаила Охридски Натанаил СбНУНК, кн. XXV 1909 БГ
За некои наши прашања Михајлов Иван Се издава за прв пат, Скопjе 1997 БГ
Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского. В двух томах Болгарский Феофилакт Сибирская Благозвонница, Москва 2010 РУ
Писма за Сьрбия Икономовъ Тодоръ Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе 1883 БГ
Българското съзнание в песенния фолклор от Македония Ангелов Димитър Славянско дружество в България 1997 БГ
Исторические разыскания о славянахъ въ Албаніи въ Средніе вѣка Макушевъ Викентій Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета 1871 РУ
Областьта Мегленъ въ Македония. Историко-етнографски прегледъ и народностни борби Младеновъ Кирилъ София 1936 БГ
Гарванската Голгота (2 мартъ 1923 год.) Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти София 1924 БГ
Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София (1902-1920) в-к "Таймс" София Прес 1983 БГ
Търново, градът на висящите градини; Tirnova, The City Of Hanging Gardens Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine 1907 АН
Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис Чилингиров Асен Списание «Историческо бъдеще», София 2007 БГ
Aethicus philosophus cosmographus (Етикус философът-космограф) Пейчев Божидар Списание „Философска мисъл", София 1979 БГ
Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније Ђерић Василије Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци 1922 СР
Ћирило и Методије. Житија, службе, канони, похвале Трифуновић Ђорђе (прир.) Српска књижевна задруга, Београд 1964 СР
Димо Хаджидимов Пандев Константин Съюз на македонските култ. просветни дружества в България, София 1975 БГ