заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Животът на Александър, цар на македонците неизвестен византийски автор Народна Култура, София 1991 БГ
Чипровското въстание 1688 г. Чолов Петър Народна Просвета, София 1988 БГ
Константин Кирил - Денница на славянския род Петканова Донка Народна Просвета, София 1983 БГ
Бѣгли спомени за Македония Тошевъ Андрей Народна библиотека, София 1941 БГ
Това, което видях от Балканската война Радев Симеон Народна култура, София 1993 БГ
Село Мечка, Русенски окръг Ангелов Ангел Петков Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка 1968 БГ
Образуване на българската народност Ангелов Димитър Наука и изкуство, "Векове", София 1971 БГ
Келтите на Балканския полуостров, IV-I в. пр.н.е. Домарадски Мечислав Наука и изкуство, София 1984 БГ
Старобългарски език. Текстове и речник Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав Наука и изкуство, София 1976 БГ
Френски пътеписи за Балканите, XIX в. Цветкова Бистра (съст.) Наука и изкуство, София 1981 БГ
Българска етнография Колев Николай Наука и изкуство, София 1987 БГ
Златният стожер на прабългарите Венедиков Иван Наука и изкуство, София 1987 БГ
Богомилски книги и легенди Иванов Йордан Наука и изкуство, София 1970 БГ
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Милетич Любомир Наука и изкуство, София 1987 БГ
Шестоднев Екзарх Йоан Наука и изкуство, София 1981 БГ
История на българската държава през средните векове . Том I. История на Първото българско царство. Част I. Епоха на хуно-българското надмощие (679-852) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1970 БГ
История на българската държава през средните векове. Том I. История на Първото българско царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852-1018) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1971 БГ
История на българската държава през срѣднитѣ вѣкове. Томъ II. България под византийско владичество (1018-1187) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1972 БГ
История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187-1280) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1972 БГ
История на българите Иречек Константин Наука и изкуство, София 1978 БГ
Образуване на българската държава Петров Петър Наука и изкуство, София 1981 БГ
Страници от българската история. Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес Христов Христо (ред.), Янков Георги (съст.) Наука и изкуство, София 1989 БГ
Югозападните български земи през XIV век Матанов Христо Наука и изкуство, София 1986 БГ
Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване Гандев Христо Наука и изкуство, София 1989 БГ
България в Балканския съюз срещу Османската Империя, 1912-1913 г. Марков Георги Наука и изкуство, София 1989 БГ
България и Антантата през Първата световна война Илчев Иван Наука и изкуство, София 1990 БГ
А.М. Селищев - славист-балканист Бернштейн Самуил Борисович Наука, Москва 1987 РУ
Кръсте П. Мисирков и за българските работи в Македония Мисирков Кръсте П. Научен център за българска национална стратегия 2000 БГ