заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Дуко Тасевъ (Кичевски войвода 1880-1900 г.). Спомени Дамяновъ М. К. Кичевско благотворително братство, София 1938 БГ
Сръбският режим и революционната борба в Македония (1912-1915 г.) Пърличев Кирил Книгоиздателство "Ал.Паскалев и С-ие", София 1918 БГ
Паметна битка на народите. (Европейският югоизток и османското завоевание - края на XIV и първата половина на XV в.) Цветкова Бистра Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна 1979 БГ
Никифор Патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий Иванов Веселин Н. (прев.) Книгоиздателство Зограф, Варна 1997 БГ
Български писатели. Животъ - творчество - идеи. Томъ III Арнаудовъ Михаилъ (ред.) Книгоиздателство Факелъ, София 1929 БГ
Учебникъ по старобългарски езикъ за пети класъ на срѣднитѣ училища Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П. Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ 1925 БГ
Изгрѣва на свободата (Кървавитѣ дни на Освободителната война) Узуновъ Василъ Книгоиздателство „Родина", София 1928 БГ
Българската правда и грьцката крывда Софийски Мелетий Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ 1872 БГ
Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му Стояновъ Захари Книжарница "Новъ свѣтъ", София 1943 БГ
Албанското възраждание Ризов Никола (Дипломатъ) Книжарница Хр. Олчевъ, София 1909 БГ
19 години въ сръбскитѣ затвори. Спомени Ципушевъ Коце Книжарница “Св. Климентъ”, София 1943 БГ
Съчинения. Том III. Политически и обществени въпроси Ботевъ Христо Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София 1940 БГ
Болгарский народ в XV-XVIII вв. Этнокультурное исследование Макарова Ирина Феликсовна КомКнига, Москва 2005 РУ
Материали по Бѣлоградчишкото възстание Пановъ Киро Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ 1937 БГ
Македония в образи; La Macedoine illustree. Комитет за изучаване българските земи, София 1919 БГ
Църковенъ Вѣстникъ, Год. XIV (1913) Св. Синодъ на Българската църква Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София 1913 БГ
Спомени изъ години на борби и побѣди Гешовъ Ив. Ев. Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София 1916 БГ
Костурско въ македонската революция. Официални документи изъ тайнитѣ турски архиви на великото везирство и на Хилми паша Доревъ Панчо, Силяновъ Христо Костурско Благотворително Братство, София 1937 БГ
Черковно училищната борба (1868—1903 г.) Спомени на свещ. Златко Каратанасовъ Каратанасовъ Златко Костурското Благотворително Братство, София 1935 БГ
Лазаруване в Болярово Орманджиева Каля Мих. Крайгранична искра 1996 БГ
Македонската борба (Мемоари) Каравангелис Германос Култура, Скопије 2000 МК
За прашањето на Балканската Федерација Пијаде Моша С. Култура, Скопје 1949 МК