заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Конференция "Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия" Узунова Красимира, Маджаров Панайот ИЕФЕМ-БАН, София 2011 БГ
Тодор Живков. Един езиковед за просопографията на Диктатора Балкански Тодор Георгиев ИК "Знак 94", Велико Търново 1996 БГ
Осман Нури Ефенди - Големият помак на българите. Ономастична просопография Балкански Тодор ИК "Знак’94", Велико Търново 1997 БГ
Странстванията на един учител. Спомени на Коста Николов Николов Коста ИК "Коралов", София 2001 БГ
Кирил и Методий в българската Моравия Юхас Петер ИК Огледало, София 2000 БГ
Държава и църква през XIII век; Преписка на българите с папа Инокентий III. Синодик на цар Борил Димитров Емил Ив. (ред.) ИК Славика, София 1999 БГ
Quo vadis, Bulgaria? Михайлов Иван ИК “Витатон”, Пещера 1996 БГ
Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии Балкански Тодор ИК “Знак ‘94”, Велико Търново 1996 БГ
Произходът на комитопулите (откъс от книга) Пириватрич Сърджан ИК „Агата-А”, София 2000 БГ
Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913) Маджаров Панайот ИК „Ваньо Недков”, София 2007 БГ
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Войников Димитър Г. ИК „Коралов и сие”, София 2009 БГ
Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец Етакчиев Хараламби ИК „Коралов и сие”, София 2004 БГ
Да се спасиш като загинеш - Непубликувани Спомени, Дневници и Материали Михайлов Иван ИК „Синева", София 2002 БГ
Дневник 1901-1903 г. Чекаларов Васил ИК „Синева”, София 2001 БГ
Македонската борба (спомени) Каравангелис Германос ИК „Синева”, София 2001 БГ
Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век) Матанов Христо ИФ-94, София 2000 БГ
Ранние болгары в Восточной Европе Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.) ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань 1989 РУ
Спомени Лозанчев Анастас Известия на Института за българската история, т. 6 1956 БГ
Дневник на Кръсте Мисирков, Битоля, 1903 г. Мисирков Кръсте Известия на държавните архиви, София 1992 БГ
Матеріалы для болгарскихъ древностей. Абоба-Плиска. Альбомъ Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др. Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X 1905 РУ
Матеріалы для болгарскихъ древностей. Абоба-Плиска Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др. Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X 1905 РУ
Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до Х века Лемерль Поль Изд. «Свое издательство», Санкт-Петербург 2012 РУ
Културно-историческо наследство на Странджа-Сакар Фол Валерия (съст.) Изд. на ЦК на ДКМС, София 1987 БГ
Вътрешна Македоно-Одринска Революционна Организация. Войводи и ръководители (1893-1934) Николов Борис Й. Изд. „Звезди”, София 2001 БГ
Поѣздка на Балканы. Замѣтки военнаго корреспондента Чириковъ Евгений Николаевичъ Изд. „Московское книгоиздательство", Москва 1913 РУ
Размишления върху произхода на българитѣ Юруковъ Даниилъ Издава Георги Д. Юруковъ, София 1926 БГ
Српска уметност у средњем веку. Књига друга, XIV-XVI век Ђурић Војислав Ј., Бабић-Ђорђевић Гордана Издавач Српска књижевна задруга, Београд 1997 СР
Српска уметност у средњем веку. Књига прва, IX-XIII век Ђурић Војислав Ј., Бабић-Ђорђевић Гордана Издавач Српска књижевна задруга, Београд 1997 СР
Разгромътъ на Турция. Описание на младотурския режимъ и балканската война, сраженията около Одринъ Ноевъ П. Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ 1913 БГ
Вартоломеевската нощь въ Солунъ и героичната защита на българската дружина Събралъ Z. Издание Иванъ Лѣсичковъ, Шуменъ 1913 БГ
Животописъ на св. Климента, български архиепископъ. Отъ Теофилакта, охридски архиепископъ Матовъ Димитъръ (прев.) Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ 1896 БГ
Атентатът в Марсилия. Владо Черноземски. Живот, отдаден на Македония Стаменов Митре Издание на ВМРО-СМД, София 1993 БГ
Защо убих Тодор Паница? Кърничева Менча Издание на ВМРО-СМД, София 1993 БГ
Загоричани Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София 1930 БГ
Освободителнитѣ борби на Македония, том I. Илинденското възстание Силянов Христо Издание на Илинденската Организация, София 1933 БГ
Освободителнитѣ борби на Македония, том II. Следъ Илинденското възстание Силянов Христо Издание на Илинденската Организация, София 1943 БГ
Аромѫне. Етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народъ македоно-ромѫне или цинцаре Вайгандъ Густавъ Издание на П. Хр. Генковъ, Варна 1899 БГ
Престѫпното безумие и анкетата по него. Факти и документи Гешовъ Иванъ Евстратиевъ Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София 1914 БГ
Балканскія впечатлѣнія. Страна раздора Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ 1903 РУ
Балканскія впечатлѣнія. Въ моихъ скитаньяхъ Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ 1903 РУ
Россія и Сербія. Историческій очеркъ русскаго покровительства Сербіи. Часть I. До устава 1839 г. Попов Нилъ Изданіе К. Солдатенкова, Москва 1869 РУ
Россія и Сербія. Историческій очеркъ русскаго покровительства Сербіи. Часть II. Послѣ Устава 1839 года Попов Нилъ Изданіе К. Солдатенкова, Москва 1869 РУ
Около болгарской войны. Дневникъ и сорокъ девять любительскихъ фотографій Пиленко Александр Александрович Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ 1913 РУ
Цар Симеоновият Съборникъ от X век. Изследвания. Т. I, II; (С допълнителни материали) Чилингиров Асен Издателска къща «Виделина», Берлин 2011 БГ
Избрани произведения. Том I. Византия и славянският свят Дуйчев Иван Симеонов Издателска къща »Анубис«, София 1998 БГ
Авантюрите на руския царизъм в България Павлович П. (съст.) Издателска къща СТЕНО, Варна 1991 БГ
Ранни спомени Радев Симеон Издателска къща Стрелец, София 1994 БГ
Рилският светец и неговата обител Дуйчев Иван Издателска къща „Вяра и култура”, София 1990 БГ
Готи и гети II. Изследвания по история на културата Чилингиров Асен Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София 2009 БГ
Готи и гети I. Изследвания по история на културата Чилингиров Асен (съст.) Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София 2008 БГ
Съдът над опозиционните лидери Цветков Жоро Издателска къща „Купеса", София 1991 БГ
Дядо Иван. Мит или действителност Димов Асен Издателство "Абагар", Велико Търново 2004 БГ
Дневник и кореспонденция от Първата световна война 1915-1918 г. Александров Тодор Издателство "Знание" ООД, Стара Загора 1994 БГ
Български "Предренесанс" - митове и реалност Талев Илия Издателство "Ибис", София 2005 БГ
Македония, вестник. Статии от 1994-1999 г. Издателство "Македония прес", София 1994 БГ
Рамон Мунтанер. Хроника (Експедицията на каталонците на Изток) Панова Росица (прев.) Издателство "Наука и изкуство", София 1994 БГ
Източнотракийският имуществен проблем. Проучвания, анализи, доказателства 1993-2007 Козарова Папани Издателство "Петекстон", София 2007 БГ
Етнография на Македония Вайнгад Густав Издателство "Рива" 1998 БГ
Македония 1941. Възкресението Нанев Сотир Издателство "Труд", София 2003 БГ
Българската държава и османската експанзия 1369-1422 Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов Издателство Correct 044, Велико Търново 1992 БГ
Сръбскитѣ жестокости въ Македония (1912-1915) Пърличевъ Кирилъ Издателство Ал. Паскалевъ и Сие, София 1917 БГ
България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.). Том I (откъс) Съботинов Антон Издателство Артграф, София 2008 БГ
Гробът на Васил Левски Хайтов Николай Издателство Български писател, София 1989 БГ
Левски - Писма в бъдещето Жиров Юри Издателство Ванеса, София 1992 БГ
Външната политика на България (1938-1941) Генчев Николай Издателство Вектор, София 1998 БГ
Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан Калицин Мария (прев.) Издателство Гал-Ико, София 1992 БГ
Формиране на старобългарската култура VI-XI век Ваклинов Станчо Издателство Наука и изкуство, София 1977 БГ
Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско Кънчов Васил Издателство Наука и изкуство, София 1970 БГ
Град Скопие. Бележки за неговото настояще и минало - Сегашното и недaвното минало на град Велес Кънчов Васил Издателство Наука и изкуство, София 1970 БГ
Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България Дуйчев Иван Симеонов Издателство Наука и изкуство, София 1972 БГ
Еничарите в българските земи Георгиева Цветана Издателство Наука и изкуство, София 1988 БГ
Славянското общество на Балканите (VI-VII в.) Врионис Спирос Издателство Парадигма, София 1999 БГ
Именникът на българските князе Чурешки Стефан Издателство Сиела, София 2012 БГ
Время и место древнейших славянских переводов; (На материале славянского перевода Жития Андрея Юродивого) Станков Ростислав Издателство Херон Прес, София 2002 РУ
Асеновград в миналото. Исторически очерк Хайтов Николай Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив 1983 БГ
Бежещим през годините. Родопски сладкодумци Величков Петко (съст.) Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив 1976 БГ
Медното гумно на прабългарите Венедиков Иван Издателство към Частен колеж „Тракия”, Стара Загора 1995 БГ
Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23.07.1941 - 22.09.1944). Tом I Червенков Вълко, Коларов Васил, Димитров Станке (Марек), Колев Светослав, Луканов Карло, Димитров Георги Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София 1950 БГ
Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23.07.1941 - 22.09.1944). Tом IV Червенков Вълко, Коларов Васил, Колев Светослав, Луканов Карло, Велев Л., Козовски Ф., Поптомов Владимир Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София 1951 БГ
История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г. Клайнер Блазиус Издателство на БАН 1977 БГ
Общонародното и регионалното в културно-историческото развитие на Дунавската равнина Митова-Джонова Димитрина Издателство на БАН 1989 БГ
Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско, 1893-1941 Гоцев Димитър Издателство на БАН 1983 БГ
Гръцките жития на Климент Охридски Милев Александър Издателство на БАН, София 1966 БГ
Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879 Дойнов Дойно Издателство на БАН, София 1979 БГ
Книга за българите Мутафчиев Петър Издателство на БАН, София 1987 БГ
Югославската комунистическа партия и македонският въпрос, 1919-1945 Палешутски Костадин Издателство на БАН, София 1985 БГ
Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918-1941 Палешутски Костадин Издателство на БАН, София 1983 БГ
Първобългарски надписи Бешевлиев Веселин Издателство на БАН, София 1992 БГ
Нашествия и етнически промени на Балканите през VI-VII в. Тъпкова-Заимова Василка Издателство на БАН, София 1966 БГ
Долни Дунав - Гранична зона на византийския Запад. Към историята на северните и североизточните български земи, края на X-XII в. Тъпкова-Заимова Василка Издателство на БАН, София 1976 БГ
Проучвания върху личните имена у траките Бешевлиев Веселин Издателство на БАН, София 1965 БГ
Патеричните разкази в българската средновековна литература Николова Светлина Издателство на БАН, София 1980 БГ
Васил Левски. Биография Кондарев Н. Издателство на Бълг. Работническа Партия (Комунисти), София 1946 БГ
Йосиф Висарионович Сталин. Кратка Биография Александров Г.Ф. и др. Издателство на Българската Комунистическа Партия, София 1950 БГ
Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата „Св. Петка Самарджийска". Документи и становища Тодоров Николай (съст.) Издателство на Българската академия на науките, София 1988 БГ
Знамената на освободителното движение и въстанията в Македония и Тракия (откъс от "Български бойни знамена и флагове") Иванов Иван Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец" 1998 БГ
Илинденско-Преображенското въстание 1903-1968 Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.) Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София 1968 БГ
Каледжидере. Историко-географско, демографско, стопанско и културно изследване Згрипаров Георги Стойчев Издателство на Отечествения Фронт 1969 БГ
Сачанли. Историческо и етнографско проучване Славков Илия, Димитрова Боряна Издателство на Отечествения Фронт, София 1989 БГ
Роден съм българин. Избрани съчинения и документи Каранов Ефрем Издателство на Отечествения Фронт, София 1991 БГ
Спомени. Дописки, писма Манчев Васил Издателство на Отечествения Фронт, София 1982 БГ
Спомени Петкова Неделя Издателство на Отечествения Фронт, София 1987 БГ
Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г. Попстоянов Коте Издателство на Отечествения Фронт, София 1988 БГ
Спомени за революционната дейност в Серския окръг Томов Лазар Издателство на Отечествения Фронт, София 1952 БГ
Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на Средновековна България Божилов Иван Издателство на Отечествения Фронт, София 1983 БГ
Евлия Челеби. Пътепис Димитров Страшимир (прев.) Издателство на Отечествения Фронт, София 1972 БГ
Стефан Герлах. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград Киселинчева Мария (прев.) Издателство на Отечествения Фронт, София 1976 БГ
Село Габрово, Ксантийско Коруев Петър Издателство на Отечествения фронт, София 1984 БГ
Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век Кожухарова Маргарита (съст.) Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Тъмраш Вълчев Ангел Издателство на Отечествения фронт, София 1973 БГ
Огледало на света. История на османския двор Нешри Мехмед Издателство на Отечествения фронт, София 1984 БГ
Аферата "Мис Стоун". Спомени, документи и материали Пандев Константин, Вапцарова Мая Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Теофана Златарова. Цената на свободата Златарова Теофана Издателство на Отечествения фронт, София 1988 БГ
Диарбекирски дневник и спомени Крайчов Тоне Издателство на Отечествения фронт, София 1989 БГ
Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство Рашева-Божинова Венета Издателство на Отечествения фронт, София 1976 БГ
Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860-1912 Гоцев Славе Издателство на Отечествения фронт, София 1988 БГ
Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви Грозданова Елена, Андреев Стефан Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Шепот от вековете. Легенди от Видинския край Попов Георги, Джонов Кръстьо Издателство на Отечествения фронт, София 1969 БГ
Харманли. Градът край извора на белоногата Динков Кирил Издателство на Отечествения фронт, София 1985 БГ
Прабългарски епиграфски паметници Бешевлиев Веселин Издателство на Отечествения фронт, София 1981 БГ
Димо Хаджидимов. Живот и дело Кастелов Боян Издателство на Отечествения фронт, София 1985 БГ
Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция Макензи Джорджина М., Ърби Аделина П. Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Родопа през Илинденско-Преображенското въстание. Спомени и документи Караманджуков Христо Ив. Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Животоописанието ми Бацаров Никола Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Епоха, земя и хора. Из българското минало - по издадени и неиздадени ръкописи Миладинова-Алексиева Царевна Издателство на Отечествения фронт, София 1985 БГ
В Македония под робство. Солунското съзаклятие (1903 г.), подготовка и изпълнение Шатев Павел Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Записки на Христо Македонски (1852-1877) Македонски Христо Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Изповедта на един македонски четник Сониксен Алберт Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Спомени от Македония Смит Артър Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Спомени Костенцев Арсени Издателство на Отечествения фронт, София 1984 БГ
Спомени от моето минало Николов Тома Издателство на Отечествения фронт, София 1989 БГ
Дойран. Разцветът и гибелта на един град Хаджидинев Кирил Издателство на Отечествения фронт, София 1960 БГ
Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.) Издателство на Отечествения фронт, София 1984 БГ
Спомени за княжеското време Ганчев Добри Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Гробът на патриарх Евтимий - национална светиня Богданов Иван Издателство на Отечествения фронт, София 1987 БГ
България и Беломорието (октомври 1940 - 9 септември 1944 г.). Военнополитически аспекти Димитър Йончев Издателство “Дирум”, София 1993 БГ
Да не угасват българските огнища извън България Миланов Емил Александров Издателство „Cu drag”, Кишинев 2016 БГ
Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски Хайтов Николай Издателство „Артик-2001“, София 2004 БГ
Нишавските българи Райчевски Стоян Издателство „Балкани“, София 2004 БГ
Фактори на българското възраждане 1600-1830 Гандевъ Христо Издателство „Българска книга", София 1943 БГ
Родопските помаци. Народописно-исторически преглед Арнаудов Михаил Издателство „Български писател“, София 2010 БГ
Феликсъ Ф. Каницъ — Животъ, пѫтувания и научно дѣло Фехеръ Геза Издателство „Литературен форум”, София 2000 БГ
История русского литературного языка XI-XVIII вв. Филкова Пенка Издателство „Наука и искусство", София 1973 РУ
Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 г. Стателова Елена, Пантев Андрей Издателство „Просвета", София 1995 БГ
Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област. Сборник исторически документи Христова Галина (прев.) Издателство „Сексагинта Приста“, Русе 1993 БГ
Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис Дуйчев Иван Издателство „Септември”, София 1978 БГ
Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Джонев Ангел Симеонов Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил 2016 БГ
Миналото на Яврово, Девин, Манастир Хайтов Николай, Дичев Славчо Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив 1985 БГ
Историческая лексикология русского языка Филин Федот Петрович Издательская группа URSS, Москва 2008 РУ
Славянский перевод Библии. Происхождение, история текста и важнейшие издания Цуркан Роман Клавдиевич Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург 2001 РУ
Словарь местных географических терминов болгарского и македонского языков Григорян Эдуард Александрович Издательство "Айастан", Ереван 1975 РУ
Александр Великий в легендах и исследования Востока и Запада Косолобова Е. (сост.) Издательство «Алетейа», Москва 2000 РУ
Сказания о начале славянской письменности Флоря Борис Николаевич Издательство «Алетейа», СПб. 2000 РУ
Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург 2000 РУ
Русско-Турецкие войны 1676-1918 г. (откъс) Широкорад Александр Борисович Издательство «Аст» , Минск 2000 РУ
Старая Сербия (XIX-XX вв.). Драма одной европейской цивилизации Терзич Славенко Издательство «Вече», Москва 2015 РУ
Этнолингвистическая география Южной Славии Плотникова Анна Издательство «Индрик», Москва 2004 РУ
За Балканскими фронтами Первой мировой войны (откъс) Виноградов Владилен Николаевич (отв. ред.) Издательство «Индрик», Москва 2002 РУ
До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.) Издательство «Индрик», Москва 2009 РУ
Исследования по древнерусской литературе Лихачёв Дмитрий Сергеевич Издательство «Наука», Ленинград 1986 РУ
Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начальный период Второй мировой войны) Валев(Вълев) Любомир Борисович Издательство «Наука», Москва 1964 РУ
История Албании в XX веке Смирнова Нина Дмитриевна Издательство «Наука», Москва 2003 РУ
Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции Смирнов Юрий Иванович Издательство «Наука», Москва 1974 РУ
Болгария в XX веке. Очерки политической истории Валева Елена Любомировна (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 2003 РУ
Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования Трубачев Олег Николаевич Издательство «Наука», Москва 2003 РУ
На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках) Еремеев Дмитрий Евгеньевич Издательство «Наука», Москва 1980 РУ
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 1984 РУ
Славяне и их соседи. Выпуск 10. Славяне и кочевой мир Флоря Борис Николаевич (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 2001 РУ
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.) Издательство «Наука», Москва 1988 РУ
Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья Флоря Борис Николаевич (отв. ред.) Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва 2009 РУ
Болгария и Византия в XI–XII вв. Литаврин Геннадий Григорьевич Издательство Академии наук СССР, Москва 1960 РУ
Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности Бернштейн Самуил Борисович Издательство Московского Университета, Москва 1994 РУ
Первые столетия славянской письменной культуры. Истоки древнерусской книжности Хабургаев Георгий Александрович Издательство Московского университета, Москва 1994 РУ
Јелена, жена цара Душана Пурковић Mиодраг Ал. Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф 1975 СР
Илюстрация Илинден, години I-XV (1927-1943) Илинденска огранизация Илинденска огранизация, София 1927 БГ
Списание Илюстрация Илинденъ; Magazine Illustrated Ilinden Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia 1927 БГ
Моите спомени Баждаров Георги Институт "България - Македония", София 2001 БГ
Епископијата на Брегалница : прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија Алексова Блага Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп 1989 МК
Историја на Македонскиот народ Чепреганов Тодор (уредник) Институт за национална историја, Скопје 2008 МК
Историја на македонскиот народ; Книга прва. Од предисториското време до крајот на XVIII век Апостолски Михаило (ред.) Институт за национална историја, Скопје 1969 МК
Страна без названия: внешнеполитический аспект становления македонского государства (1991–2001 гг.) Колосков Евгений Андреевич Институт славяноведения РАН, Москва 2013 РУ
Россия (СССР) и Македония: история, политика, культура. 1944-1991 гг. Никифоров К.В. (отв. ред.) Институт славяноведения РАН, Москва 2013 РУ
Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.) Институт славяноведения РАН, Москва 2012 РУ
Общественно-политическое развитие Македонии в 50-70-е гг. XIX века Струкова Ксения Леонидовна Институт славяноведения РАН, Москва 2004 РУ
Россия - Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII-XXI вв.; Российско-болгарские научные дискуссии Гришина Ритта Петровна (отв. редактор) Институт славяноведения РАН, Москва 2010 РУ
Ю. И. Венелин в болгарском возрождении Венедиктов Г. К. (ред.) Институт славяноведения и балканистики, Москва 1998 РУ
Раннефеодальные государства на Балканах, VI-XII вв. Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.) Институт славяноведения и балканистики, Москва 1985 РУ
В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны Достян Никифоров К.В. (отв. ред.) Институт славяноведения, Москва 2010 РУ
Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи Бернштейн Самуил Борисович Институт славяноведения, Москва 2002 РУ
Македония - Проблемы истории и культуры Гришина Р.П. (отв. ред.) Институт славяноведения, Москва 1999 РУ
Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. 1. Язык валашских грамот XIV-XV веков Бернштейн Самуил Борисович Институт славяноведения, Москва-Ленинград 1948 РУ
Македония. Нейните народи и тяхното бъдеще Брейлсфърд Хенри Ноел Институт „България – Македония“, София 2013 БГ
Българската архитектурна школа. Изследвания. Т. І и II Чилингиров Асен Интернетно издание, Берлин 2007 БГ
По следите на една историко-документална фалшификация Христов Христо Исторически Преглед, кн. 4 1983 БГ