заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Константин Костенечки; Скaзaние за буквите. Житие на Стефан Лазаревич Тотоманова Анна-Мария (прев.) ЕТ Славика, София 1993 БГ
Български селища и брой жертви, заличени чрез геноцид през 1913 г. Илиев Георги Електронен ресурс 2016 БГ
Оданост Срба Нишављана вери и традицији Лилић Борислава Епархија Нишка, Ниш 1998 СР