заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Градъ Дебъръ и неговото основаване Стаматовъ Ст. Дебърско благотвор. братство, София 1938 БГ
История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г. Венедиковъ Йорданъ Доброволческа Организация „Сливница” 1935 БГ
Погрома на България. Виновникътъ Кусев Методий Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора 1914 БГ
"Новине Србске" (1841-1842) за Нишкото въстание Новине Србске Државна штампарија, Крагујевац 1841 СР
Путопис дела Праве – Старе – Србије. I. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1871 СР
Путопис дела Праве – Старе – Србије. II. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1872 СР
Путопис дела Праве – Старе – Србије. III. свеска Милојевић Милош С. Државна штампарија, у Београду 1877 СР
Христо Ботевъ като поетъ и журналистъ. Критически опитъ Страшимировъ Димитъръ Т. Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ 1897 БГ
Речник на Блъгарскый языкъ (ч. 1-4) Геровъ Найденъ Дружествена печатница Съгласие, Пловдивъ 1895 БГ
За разширението на диалектната основа на българския книжовен език и неговото обновление Шклифов Благой Дружество "Огнище", София 2003 БГ
Русчушкият (Източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878 Трифонов Трифон Държавен архив, Русе 1992 БГ
Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина (1889-1908) Министерство на Народното Просвѣщение Държавна печатница, София 1889 БГ
Населението по долината на Велика Морава Занетовъ Гавриилъ Държавна печатница, София 1918 БГ
Българете въ Македония Ивановъ Йорданъ Държавна печатница, София 1915 БГ
Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия Държавна печатница, София 1935 БГ
Разорението на Тракийските българи през 1913 г. Милетичъ Любомиръ Държавна печатница, София 1918 БГ
Гръцкитѣ жестокости въ Мaкедония прѣзъ гръцко-българската война Милетичъ Любомиръ Държавна печатница, София 1913 БГ
Спомени Радонов Крум Георгиев Държавно военно издателство, София 1973 БГ
Люлка на старата и новата българска писменост Георгиев Емил Държавно издателство "Народна просвета", София 1980 БГ
Из историята на нашето езиково строителство Андрейчин Любомир Държавно издателство "Народна просвета", София 1986 БГ
Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII-XIV век Гюзелев Васил Държавно издателство „Народна просвета", София 1985 БГ