заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Бѣласица Благоевъ Т.Д. Географско четиво, София 1925 БГ
Пиринъ-планина Томовъ Лазаръ Географско четиво, г. III, № 8 и 9 1927 БГ
Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. Документален сборник Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.) Главно Управление на Архивите, София 2002 БГ
К. П. Мисирков. Дневник (05.07.-30.08.1913) Мисирков Кръстьо Петков Главно Управление на Архивите, София 2008 БГ
Трима апостоли на сръбския шовинизъм Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян Глобус 91, София 1999 БГ
Териториални промени в историята на съвременна България Цветков Пламен С. Глобус 91, София 1999 БГ
История на Видинското княжество до 1323 г. Никовъ Петъръ Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII 1922 БГ
Старославянский язык. Часть I и II Селищев Афанасий Матвеевич Государственное Учебно-педагогическое издательство МП РСФСР, Москва 1951 РУ