заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Балканско полуострво и јужнословенске земље, I Цвијић Јован Београд 1922 СР
Балканско полуострво и Јужнословенске земље. Основи антропогеографије Цвијић Јован Београд 1931 СР
Църквата „Свети Герман“ до Преспанското езеро Чилингиров Асен Берлин 2001 БГ
Съветска България през три британски мандата 1956-1963. Из архива на Форин офис за събития и личности в България Димитров Димитър Би Би Си, Лондон 1994 БГ
Възречени от Манастър. Роман Инджов Никола Библиотека 48 2001 БГ
Борбите на македонския народ за освобождение Влахов Димитър Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена 1925 БГ
Готи и гети в известията на историческите извори Чилингиров Асен Булга Медиа, София 2017 БГ
Апостол Павел, Филипи и Филипопол Чилингиров Асен Булга Медиа, София 2019 БГ
За автентичността на Anecdota от Прокоп Чилингиров Асен Булга Медия, София 2018 БГ
Латински извори за българската история. Том 1 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1958 БГ
Латински извори за българската история. Том 2 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1960 БГ
Политическа география на средновековната българска държава. Първа част от 681 до 1018 г. Коледаров Петър Българска Академия на Науките, София 1979 БГ
Политическа география на средновековната българска държава. Втора част (1186—1396) Коледаров Петър Българска Академия на Науките, София 1989 БГ
Латински извори за българската история. Том 3 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1965 БГ
Латински извори за българската история. Том 4 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1981 БГ
Латински извори за българската история. Том 5 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 2001 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 1 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1954 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 2 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1958 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 3 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1960 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 4 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1961 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 5 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1964 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 6 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1965 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 7 Институт за българска история Българска Академия на Науките, София 1968 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 8 Институт за история Българска Академия на Науките, София 1972 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 9, ч. 2 Институт за история Българска Академия на Науките, София 1994 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 10 Институт за история Българска Академия на Науките, София 1980 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 11 Институт за история Българска Академия на Науките, София 1983 БГ
Кърджалийско време Мутафчиева Вера Българска Академия на Науките, София 1993 БГ
Граматика на старобългарския език Фонетика, морфология, синтаксис Дуриданов Иван (гл. ред.) Българска Академия на Науките, София 1991 БГ
Единството на българския език в миналото и днес Институт за български език Българска Академия на Науките, София 1978 БГ
Село Зарово, Солунско Попстоилов Антон Българска Академия на Науките, София 1979 БГ
Братя Миладинови – преписка Миладинов Димитър, Миладинов Константин Българска Академия на Науките, София 1964 БГ
Гръцки извори за българската история. Том 9, ч. 1 Институт за история Българска Академия на Науките, София 1974 БГ
Островът на цар Самуил (250Мб видео) Благоев Горан, Муцопулос Българска Национална Телевизия, София 2003 БГ
Делото на Димитър и Константин Миладинови Динеков Петър Българска академия на науките, София 1961 БГ
Гоце Делчев. Писма и други материали Делчев Гоце Българска академия на науките, София 1967 БГ
Тракийският език Георгиев Владимир Българска академия на науките, София 1957 БГ
Македонският въпрос. Историко-политическа справка Институт за история при БАН Българска академия на науките, София 1968 БГ
Традиция и нови идеи в българското средновековно изкуство Чилингиров Асен Българска академия на науките, София 1983 БГ
Празниците на българите с легенди и предания Ников Николай Български бестселър 2004 БГ
Праздники у болгар. Легенды и предания Ников Николай Български бестселър 2004 РУ
Григор Пърличев. Избрани произведения Пърличев Григор Ставрев Български писател, София 1970 БГ
Материали за възраждането на българщината в Македония Шапкарев Кузман Български писател, София 1984 БГ
Писма и изповеди на един четник. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос Силянов Христо Български писател, София 1984 БГ
Стара Българска Литература. Апокрифи Петканова Донка (съст.) Български писател, София 1982 БГ
Речи и публицистика на Григор Пърличев Пърличев Григор Български писател, София 1980 БГ
Македония. Етнография и статистика Кѫнчовъ Василъ Българско Книжовно Д-во, София 1900 БГ
Бѣжанскиятъ въпросъ въ България Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ Българско дружество "Червенъ Кръстъ" 1925 БГ