заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Изминатъ пѫть. 1906-1936 (т. I) Крапчевъ Данаилъ В. А.Д. „Български печатъ”, София 1936 БГ
Йордан Хаджиконстантинов-Джинот. "Българин съм" Радев Иван (съст.) Абагар, Велико Търново 1993 БГ
Тържество на Словото. Златният век на българската книжнина Иванова Кл., Николова Св. (съст.) Агата-А, София 1995 БГ
Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд Мешкова Поля, Шарланов Диню Агенция „Демокрация” 1994 БГ
Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост (Откъс) Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София 2014 БГ
История на Охридската архиепископия-патриаршия. Том 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.) Снѣгаровъ Иванъ Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995) 1932 БГ
История на Охридската Архиепископия. Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците Снѣгаровъ Иванъ Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995) 1924 БГ
Български диалектни текстове от Егейска Македония Шклифов Благой, Шклифова Екатерина Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2003 БГ
Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази Маджаров Панайот Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2001 БГ
Автобиография (откъс от книга) Цепенков Марко Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 1998 БГ
Българска диалектология Стойков Стойко Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2002 БГ
Разделяй и властвуй! Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в политике держав Антанты (октябрь 1915 - март 1916 г.) Шкундин Григорий Давидович Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2007 РУ
Освобождението (1877—1878) Косев Константин, Дойнов Стефан Академично издателство „Марин Дринов", София 2003 БГ
Българо-унгарски отношения през Средновековието Димитров Христо Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София 1998 БГ
Залезът на Първото българско царство Павлов Пламен Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София 1999 БГ
Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. Институт славяноведения Алетейя, Санкт-Петербург 2002 РУ
Человек на Балканах и процессы модернизации. Синдром отягощенной наследственности (XIX-XX в.) Институт славяноведения Алетейя, Санкт-Петербург 2004 РУ
Человек на Балканах Государство и его институты: гримас политической модернизации (XIX-XX в.) Институт славяноведения Алетейя, Санкт-Петербург 2006 РУ
Человек на Балканах Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (XIX-XX в.) Институт славяноведения Алетейя, Санкт-Петербург 2007 РУ
Покръстването на русите и България. Изследвания Чилингиров Асен Алфаграф 2011 БГ
Кой е дарителят на Ивановските стенописи? Чилингиров Асен Алфаграф 2011 БГ
Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I Чилингиров Асен Алфаграф 2011 БГ
Психология на комунизма Игнатов Асен Аргес, София 1991 БГ
Средњовековна керамика Београда Бикић Весна Археолошки Институт, Београд 1994 СР