заглавие автор издател година език
без автор   3   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   R   S   T   V   W   Y  
Α   Χ  
Ђ   Ѓ   Ј   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ъ   Ю   Я  
Македонски преглед. Статии от 1997-1998 г. Македонски научен институт 1997 БГ
Македония, вестник. Статии от 1994-1999 г. Издателство "Македония прес", София 1994 БГ
Поклоннически слова за Македония Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София 1993 БГ
Статии от "Македонско дело", Скопје Македонско дело, Скопје 2000 МК
Солун - Пощенски картички; Saloniki - postcards
English-language discussions, articles Alt News Macedonia 1999 АН
Typikon of Gregory Pakourianos for the Monastery of the Mother of God Petritzonitissa in Bachkovo Dumbarton Oaks Research Library 1984 АН
Българска военна карта на югоизточна Македония; Bulgarian military map of south-eastern Macedonia. 1913 БГ
The World`s Works - The Danger Spot of Europe 1907 АН
The Miss Stone Affair - US newspaper articles 1901 АН
The Ilinden Uprising - US newspaper articles 1903 АН
The Hurriyet - US newspaper articles 1909 АН
Yane Sandanski - US newspaper articles 1902 - 1917 АН
IMRO in the USA - US newspaper articles 1919 - 1934 АН
Todor Alexandrov - US newspaper articles 1923 - 1924 АН
Vlado Chernozemski - US newspaper articles 1934 АН
Macedonia in general - US newspaper articles 1902 - 1928 АН
Boris Sarafov - US newspaper articles 1905 - 1909 АН
Album "Beautiful Bulgaria" АН
The Balkan wars of 1912-1913 in the "La Petit Journal" La Petit Journal ФР
Солунските атентатори; The Salonica Dynamiters АН
България - Нашата Родина Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София 1942 БГ
Македония в образи; La Macedoine illustree. Комитет за изучаване българските земи, София 1919 БГ
Списание Илюстрация Илинденъ; Magazine Illustrated Ilinden Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia 1927 БГ
XIX century ethnographic maps of the Balkans НЕ
Търново, градът на висящите градини; Tirnova, The City Of Hanging Gardens Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine 1907 АН
Illustrated calendars of the "Ilinden" organisation, Sofia Ilinden organisation, Sofia БГ
Chetas, towns of Macedonia БГ
The Balkan armies of 1885-1918 АН
Miscellaneous photos relating to Macedonia БГ
Реклами от началото на века на македонски българи в САЩ; USA newspapers` advertisements of Bulgarians from Macedonia from the beg. of the XXth c. БГ
Pictures and documents about the Bulgarians in Northern America АН
97 години от Илинденско-Преображенското въстание БГ
A newsreel showing the assassination of the Yugoslavian king Alexander in 1934 АН
Another newsreel showing the assassination of the Yugoslavian king Alexander in 1934 СР
A short documentary about the Ilinden-Preobrazhenie Uprising in 1903 БГ
A short documentary about the first Balkan war in 1912 БГ
A short documentary about the second Balkan war БГ
Macedonia and the Macedonian population Salisbury Supply Co., Printers, London 1918 АН
Documents about the past of Macedonia Македонски Научен Институт, София БГ