НОВАТА НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ
1944-1991г.
(доц. д-р Димитър Гоцев, Македонски научен институт, София, 1998г.)[Начало]